Mental helse i Bhutan

I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykiske lidelser og selvmord blant unge. 

Gjennom prosjektet Mental helse i Bhutan vil Normisjon være med å bidra til mer åpenhet om psykisk helse og et bedre hjelpetilbud. Prosjektet dreier seg om å støtte ungdom som sliter, enten de opplever håpløshet i hverdagen eller medfødt psykisk annerledeshet. Det jobbes med samarbeidspartnere innenfor skole, helseutdanning og musikk.

Bhutans skolerådgivere er nært på barn og unge og kjenner deres hverdag. Normisjons utsendinger har vært med å kurse disse. Vi har felles interesse for å se de unges følelsesmessige behov og dermed forebygge psykisk lidelse senere i livet.

Prosjektet drives i samarbeid med stiftelsen Progreso.

Prosjektnummer: 303005

Gi en gave