Misjonale kirker i Ecuador

Ecuador regnes som et kristent land, overveiende katolsk, men med sterke innslag av tro på magi og tradisjoner fra andinske folketro. Den evangeliske kirken har vokst frem som et motsvar til denne religionsblandingen og utgjør nå rundt 10 prosent av befolkningen.

Normisjon samarbeider med to kirker for å spre evangeliet. Kichwa-folket har dannet Iglesia Evangélica Luterana Indígena del Ecuador (IELIE). Den andre kirken, Iglesia Evangélica de Confesión Luterana del Ecuador (IECLE), er kirken blant de spansktalende.

De lutherske menighetene i Ecuador står nå på egne bein med både lokale og nasjonale styrer, og vi vil bidra med verktøy, ressurser og samarbeid for å gjøre Jesus kjent blant nye mennesker og til nye steder.

Prosjektnummer: 352001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin frå midtrabbattar. Gatesalget blomstrer, til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

Lærer å gje videre

Felipe Guaman held kurs for Bibelinstituttet. Ti ansatte på skulefritidsordninga i Tambo får lære om evangelisering.

Read article "Lærer å gje videre"

Tar ansvar i søndagsskulen

Det er karnevalshelg og gudsteneste i sentralkyrkja i Cañar. Barn, unge, foreldre og besteforeldre har møtt opp.

Read article "Tar ansvar i søndagsskulen"