Misjonale kirker i Ecuador

Ecuador regnes som et kristent land, overveiende katolsk, men med sterke innslag av tro på magi og tradisjoner fra andinske folketro. Den evangeliske kirken har vokst frem som et motsvar til denne religionsblandingen og utgjør nå rundt 10 prosent av befolkningen.  

Målet med vårt samarbeid er å utruste nye ledere i samarbeidskirkene våre til å leve misjonale liv og skape misjonale fellesskap rundt seg.  

Normisjon samarbeider med to kirker for å spre evangeliet. Kichwa-folket har dannet Iglesia Evangélica Luterana Indígena de Ecuador (IELIE). Den andre kirken, Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador (IECLE), er kirken blant spansktalende mestiser. 

Prosjektnummer: 352001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.