Misjonale kirker i Kambodsja

De siste årene har minst 100 000 mennesker blitt kristne gjennom de lokale menighetenes målrettede arbeid. De ønsker å formidle Jesu kjærlighet til mennesker i områder der det finnes få eller ingen kristne i dag, og dette får vi være med på.  

Det kirkebyggende arbeidet er kommet sterkt ut av pandemien. Ungdomsbevegelsen IMPULS har knyttet nære bånd til tre andre ungdomsnettverk, har hatt over 5000 seere på deres talk show og har gitt ut lovsang på det lokale språket Khmer. Samtidig er 100 nøkkelledere trent for å bære veksten som kommer når fysiske samlinger blir mulig igjen. 

Kambodsja har 44 ulike folkegrupper og 19 av dem regnes som unådde. I årene som kommer blir det viktig å bruke våre ressurser inn mot disse folkegruppene, og sammen med den årlige Godhets&Evangeliseringsaksjonen er målet å nå de unådde folkegruppene i landet. 

Vi støtter også et arbeid som trener ledere, som igjen trener ledere. Denne strategien har skapt entusiasme, lokal forankring og god vekst. Våre halvårlige lederseminarer samler rundt 2500 ledere og vi lønner over 100 evangelister i fullt virke.  

Siden 2010 har vår klare strategi vært å stimulere til kirkevekst i alle landets 25 fylker. Den store kirkeveksten har synliggjort behovet for nære fellesskap og over 1000 huskirker er startet opp i nye områder. De lokale kirkene har meldt inn over 100.000 nye kristne.  

Over 50 menigheter har gjennom menighetsutviklingsprogrammet Agenda 1 etablert læringsfellesskap som samarbeider og inspirerer hverandre til å utvikle sine menigheter. 

Vår samarbeidspartner i det menighetsbyggende arbeidet er Light of Life Church (LLC).

Prosjektnummer: 325001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.