Misjonale kirker på Cuba

IEU har en sterk visjon om å være en evangeliserende og diakonal kirke, som er til stede i lokalmiljøet og i god kontakt med både andre menigheter og myndighetene i landet.   

Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU), med hovedsete i Santiago de Cuba, er Normisjons samarbeidspartner på Cuba.   

IEU driver sitt eget teologiske seminar med kurs og undervisning til diakoner og pastorer. Det jobbes målbevisst med rekruttering og dyktiggjøring av lekfolket og av ordinerte medarbeidere. IEU har nå 5 menigheter i Santiago og 3 i Guantánamo-området. De er også i gang med å plante en ny menighet i bydelen Marianao i Havanna. Flere av menighetene i IEU driver menighetsbarnehager, og har også tilbudt tjenester fra kristne psykologer til medlemmer fra ulike menigheter. I en bydel i Santiago leier staten kontor i kirka for psykologtjenester til lokalbefolkningen, i samarbeid med de kristne psykologene.  

CRED, et KRIK-lignende arbeid, startet i 2013 med støtte fra KRIK i Gand menighet i Sandnes. Det har betydd mye for barne- og ungdomsarbeidet i IEU, spesielt i Guantanamo. Dette samarbeidet er tilrettelagt av Normisjon sin landansvarlig for Cuba.  

Normisjon ønsker gjennom samarbeidet å støtte IEU med å nå målene sine. Normisjon bidrar blant annet med ressurser til Agenda1 lærefellesskap, med fokus på misjonale liv og misjonale fellesskap. 18 forsamlinger fra 8 kirkesamfunn har så langt vært med på Agenda 1 på Cuba, noe som var med på å gi større frimodighet til mange av deltakerne og styrke fellesskapet mellom kristne på tvers av kirkesamfunn. Et nytt Agenda1 lærefellesskap var planlagt startet i 2020, men pga koronapandemien er oppstarten nå planlagt i mai 2022. 

Prosjektnummer: 351001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Møtt av Guds kjærlighet

Gretchen fra Cuba møtte Jesus i en krevende periode i livet. Nå har hun ledet mange nye til tro.

Read article "Kvinnen som møtte Jesus"

Til Cuba for å tjene

Vi dro til Cuba for å tjene, men for et vitnesbyrd vi fikk høre, skriver Tone Julseth Ydstebø i ny reiseblogg.

Read article "Et vitnesbyrd til ettertanke"