Musikk og helse i Bhutan

Gode tiltak de tidlige stadier i barnets liv har stor betydning for å fremme god utvikling og helse senere i livet. I Bhutan har det til nå vært lite oppmerksomhet rundt betydningen av tidlig stimulering og sensitiv omsorg i de første årene av barnas liv. Det har myndighetene satt fokus på.  

Risiko for skjevutvikling er fortsatt høy for barn som vokser opp i Bhutan. Forskning viser at gode tiltak de tidlige stadier i barnets liv har stor betydning for å fremme god utvikling og helse senere i livet. I Bhutan har det til nå vært lite oppmerksomhet rundt betydningen av tidlig stimulering og sensitiv omsorg i de første årene av barnas liv.

Helsemyndigheter i Bhutan ønsker nå å prøve ut musikk som helseressurs hos yngre barn. Forundersøkelser viser at det er lite eller ingen tradisjon for å synge med babyer/små barn. Det finnes få lokale barnesanger. Som mange steder i verden brukes skjermer til å stimulere barna. Det er myndighetene urolige for. Barn med funksjonshemming og autismespekterforstyrrelser ble særlig trukket frem. 

Målet er:  

  1. Å fremme god mental helse for mindre barn og barn med funksjonsnedsettelser.  
  1. Å fremheve tidlig stimulering og sensitiv omsorg som viktig for god mental helse senere i livet 
  1. Å styrke foreldre og fagpersoners kompetanse knyttet til tidlig stimulering og positive ringvirkninger av dette.  

Det jobbes med kartlegging av hva som allerede finnes av musikk, det er bl.a funnet noen gamle tibetanske fingerregler. I tillegg lages nye barnesanger på lokale språk som nå skal prøves ut med små barn i samarbeid med deres omsorgspersoner. Sangene planlegges å spilles inn som et musikkprogram som kan brukes i helsetjenesten. 

Anne Kippenes er prosjektkoordinator og gjennom dette prosjektet dekker vi hovedsakelig hennes lønn. Hun er utdannet førskolelærer og har en master i musikkterapi. Hun jobber nå som spesialpedagog i spesialisthelsetjenesten, – seksjon for nevrohabilitering barn.   

Satsingen drives av stiftelsen Progreso med støtte fra Normisjon. Prosjektperioden er fra 2022-2025.

Prosjektnummer: 323004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Dører åpnes i Bhutan

Normisjon støtter et nytt prosjekt i Bhutan, drevet av ildsjeler med bakgrunn i landet. Håpet er å ha en konkret innvirkning på psykisk helse i landet.

Read article "Dører åpnes i Bhutan"