Samfunnsutvikling i Bhutan

Personer med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker like rettigheter og å regnes som likeverdige med andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag. 

På eget initiativ har personer med nedsatt funksjonsevne startet Disabled Persons Association of Bhutan (DPAB). Normisjon er med og støtter organisasjonen for å virkeliggjøre drømmen deres om å få like rettigheter som alle andre borgere av landet.

DPAB jobber med å øke bevissthet rundt og fremme løsninger på problemstillingene som personer med funksjonsnedsettelse står ovenfor i Bhutan. 

Normisjon bidrar med organisasjonsutvikling slik at DPAB blir et godt redskap med sunne ledere som kan ivareta behov og interesser for alle med nedsatt funksjonsevne i landet.

Prosjektet er delfinansiert av Norad. 

Prosjektnummer:  303003

Gi EN GAVE