Samfunnsutvikling i Kambodsja

Kambodsja ligger langt bak i rekken på FNs levekårsindeks (nr 143/188). En kambodsjaner lever i gjennomsnitt 13 år kortere enn en nordmann og går 6,6 år mindre på skole.

I tillegg opplever minoritetsgrupper ekstra utfordringer på grunn av klimaendringer og press på naturresursene. Normisjon ønsker å gi «disse mine minste» hjelp til selvhjelp. 

Normisjon er en av flere partnere i utviklingsorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC). Organisasjonens gir støtte til marginaliserte grupper i Kambodsja slik at de kan å skape bærekraftige og selvstendige samfunn. ICC drives ut fra et kristent nestekjærlighetsprinsipp.

Årlig budsjett: kr 652 000,-    Prosjektnummer: 305006

Gi en gave