Samfunnsutvikling i Nepal

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Derfor støtter Normisjon tre dagsentre som har et tilbud for barn med funksjonsnedsettelser. 

Håpets senter: I Nepal blir ofte barn med funksjonsnedsettelser tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering, og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til barn med funksjonsnedsettelser. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring.

Prosjektnummer: 306014

Gi en gave