Samfunnsutvikling i Nepal

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Dette ønsker Normisjon å gjøre noe med.

Håpets senter

I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede barn. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid.

Håpets hus

Den lille minoritetsbaserte Sherpakirken har nå fire menigheter i landet. I tillegg driver kirken sitt sosial arbeid gjennom House of Hope, der vanskeligstilte personer får bo. Noen bor der midlertidig i påvente av medisinsk behandling mens andre bor der permanent. Her får de være en del av et godt fellesskap og hjelp til å mestre livet sitt.

Årlig budsjett: kr 611 000,-          Prosjektnummer: 306014

Gi en gave