Ut av fattigdom

Fattigdom er en tung bør å bære. Alt for mange familier i verden lever med vedvarende lav inntekt. Derfor hjelper vi familier og landsbyer til å finne måter å øke inntektene sine på.

Mange får hjelp via låneordninger til å starte små bedrifter. Dette færre til bedre levevilkår og forvandlede samfunn!

Ut av fattigdom i Kambodsja

Kambodsja er ett av de landene som påvirkes tydelig av klimaendringer og press på naturresursene. Dette går ekstra hardt ut over minoriteter og mennesker med lav inntekt.

Read article "Ut av fattigdom i Kambodsja"

Ut av fattigdom i India

I delstaten Bihar i India lever over 50 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Svært mange lever i dyp nød og møter hverdagen uten håp.

Read article "Ut av fattigdom i India"