Ut av fattigdom i Kambodsja

Kambodsja er ett av de landene som påvirkes tydelig av klimaendringer og press på naturresursene. Dette går ekstra hardt ut over minoriteter og mennesker med lav inntekt. Normisjon ønsker å gi hjelp til å skape et bærekraftig livsgrunnlag.  

At mange familier ikke har sikre eller tilstrekkelige inntekter får store konsekvenser. Dårlig mat, dårlig helsehjelp, vold, mangel på skolegang, barnearbeid og tvangsekteskap/ barneekteskap er en realitet for mange. Prosjektet vil hjelpe familier og landsbyer til å finne måter å øke sine inntekter og å skape en bærekraftig økonomi ut fra sine lokale forutsetninger. 

Dette gjøres gjennom opplæring, trening, erfaringsutveksling og samarbeid. Det vil også etableres låneordninger som gir mulighet til å investere i inntektsgivende utstyr, slik at familienes inntekter både økes og stabiliseres. 

Kamp mot menneskehandel. Lave inntekter og manglende jobbmuligheter er de viktigste årsakene til menneskehandel. Mange fristes av tilbud om jobb, ofte i andre land, der de ender opp under svært vanskelige forhold. Det kan dreie seg om tvang, mangel på rettigheter, dårlig lønn og dårlige boforhold. 

Prosjektet mål er å hindre at mennesker lar seg friste av slike jobbtilbud, gjennom informasjon om farene og ved å dele erfaringer fra de som har opplevd dette selv.  

Vår samarbeidspartner i det samfunnsbyggende arbeidet er International Cooperation Cambodia (ICC).

Prosjektnummer: 325014

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Samlet over 1,6 millioner

Studentene ved Sagavoll folkehøgskole samlet inn over 1,6 millioner kroner til Normisjons prosjekter i Kambodsja. – Det har hjulpet oss å løfte blikket, forteller prosjektleder Andrea Rokseth.

Read article "Samlet over 1,6 millioner til fattige i Kambodsja"

En god start

Et godt utgangspunkt for skolegang er viktig, og ICC, Normisjons samarbeidspartner i Kambodsja, satser blant annet på drift av førskoler i utkantstrøk.

Read article "En god start"