Utdanning i Bangladesh

Barn og unge fra underprivilegerte og marginaliserte grupper som jenter, fattige, etniske og religiøse minoriteter har ikke like muligheter til skolegang som andre. I tillegg går under halvparten av barn i Bangladesh på skole etter 6. klasse. Det ønsker vi å endre. 

Barneskoler
Normisjon har startet og driver i samarbeid med Sylhet Presbyterianske Synode (SPS), 17 avsidesliggende barneskoler (1.-5. klasse) for totalt 900 elever. De fleste elevene har minoritetsbakgrunn.

Internat
I tillegg driver SPS jenteinternat i byen Sylhet og gutteinternat i byen Moulvibazar hvor elever bor fra 5.-10. klasse. Noen får også stipend for å dekke skolepenger. Dette gir elevene en trygg og god mulighet til å fortsette på skolen da det ikke finnes skoler i deres nærområde etter 5. klasse.

Videregående skole
I 2010 startet Normisjon en kristen videregående skole i Dhaka. Martin Luther College (MLC) prioriterer underpriviligerte og marginaliserte elever som jenter, fattige og etniske og religiøse minoriteter. Disse ville ellers ikke fått tilgang til kvalitetsundervisning og gode læringsforhold. Noen elever mottar behovsprøvd stipend for å kunne dekke skoleutgiftene.

Per i dag er det drøyt 200 elever og rundt halvparten er jenter, noe som er uvanlig høyt i landet. Det finnes også elever fra flere religioner og folkegrupper. At disse går på skole sammen, blir venner og finner ting til felles bidrar til økt samhold og mindre konflikt. 

Ved skolen finnes det internat for de som kommer fra steder langt utenfor hovedstaden. Mange har flere dagers reisevei. De vel 100 plassene er lette å fylle opp med lærervillige elever. Her får også elevene tilbud om å være en del av et kristent ungdomsmiljø. 

Høyere utdanning

Normisjon driver stipendprogram og studentinternat for minoritetsungdom som ønsker å ta høyere utdanning.

Årlig budsjett: kr. 5 364 202     Prosjektnummer: 302006

Gi EN GAVE