Utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten at en tredel av indiske barn slutter på skolen etter femte klasse og bare en femdel begynner på videregående skole.  Mange av de som faller ut kommer fra minoritetsgrupper. 

Barneskoler

Gjennom vår samarbeidskirke tilbys derfor kvalitetsutdanning på tre barne- og ungdomsskoler. Disse skolene har over 1500 elever til sammen. 

På skolene er det også internat knyttet til skolene hvor barn som har lang reisevei får muligheten til trygge oppvekstvilkår og god oppfølging. 

Videregående skole

Lahanti Yrkesopplæringssenter ble startet i 2014 og gir yrkesopplæring for risikoutsatt ungdom. Skolen prioriterer minoritetsungdom og elever som tidligere har sluttet på skolen og drives av Evangelical Social Action Forum (ESAF). 

Hovedproblemet for disse allerede fattige ungdommene er mangel på muligheter. Dette kan føre til at de står i større fare for å bli offer for menneskehandel, vold, alkohol og narkotikamisbruk. Gjennom yrkesopplæringen er målet å bekjempe dette og gi ungdommene muligheter til en god fremtid. 

Prosjektnummer: 304017

Gi en gave