Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

17. juni 2019
Tekst og foto
Ingunn Marie Ruud, KPK

Gå Ut Senterets nye planlagte bibelskoletilbud «Bare bibel», med studier av alle Bibelens bøker, fikk avslag på søknaden til Utdanningsdirektoratet i april. Avslaget ble opprettholdt etter klage fra skolen som nå tar saken videre til Kunnskapsdepartementet.

– Vi ønsker å utruste unge mennesker med bibelkunnskap og til å formidle Bibelens budskap. Læreplanen for Bare bibel skal gi studentene full gjennomgang av hele Bibelen i løpet av skoleåret, forteller rektor Ørjan Tinnen i en pressemelding.

«Bare bibel» var ment å være et svar på behovet for økt kjennskap til bibelen, hvor elevene ville bruke skoleåret på å gå gjennom alle Bibelens bøker fra perm til perm. Linjen hadde 17 søkere og skulle etter planen starte til høsten. Men med tidsrammen for klagebehandlingen  blir dette umulig selv om skolen skulle få medhold hos Kunnskapsdepartementet.

– Manglende innsikt
Rektoren på Normisjon-skolen forteller at avslaget er begrunnet med at tilbudet ikke er tilstrekkelig yrkesrettet. Han mener myndighetene har manglende innsikt i utfordringene som kirker og organisasjoner står ovenfor. 

– At Utdanningsdirektoratet ikke ser behovet for økt bibelkunnskap i en sektor av norsk arbeidsliv med flere tusen ansatte og enda flere frivillige, er bare beklagelig. Det er allment kjent i kirken og i kristent organisasjonsliv at svekket bibelkunnskap blant arbeidssøkende er et reelt problem, sier Tinnen.

En innstramming i godkjenning av bibelskoler fra 2011 gjør at nye tilbud blant annet må møte behov i arbeidslivet og være yrkesrettet for å bli godkjent. Andre bibelskoler tilbyr skoledager med idrett, musikk, gaming og dans som linjefag.

– Å studere hele kristendommens trosgrunnlag og få trening i å formidle bibelkunnskap er et av de mest yrkesrettede studietilbudene i hele bibelskole-Norge. Bibelen har formet store deler av vårt samfunn, og mange i vårt land arbeider profesjonelt med å formidle dens budskap i en ny tid, sier Tinnen.

Savner praktiske kompetansemål
Kristelig Pressekontor har fått tilgang til svarene fra Utdanningsdirektoratet hvor de blant annet skriver:

«I lys av skolens formål og profil, må skolen på Bare bibel-linjen ha flere kompetansemål for hva studentene skal kunne utrette i praksis. Kompetansemålene er i all hovedsak kunnskapsorienterte mål der studentene skal tilegne seg, gjøre rede for og reflektere over bibelkunnskap.»

I brevet påpekes det at i lys av mengden kunnskapsorienterte kompetansemål, er de praktisk orienterte målene knyttet til formidling svært begrensende i antall på linjen «Bare bibel». 

Rektor Tinnen reagerer på dette. 

– Selvsagt må et slikt tilbud inneholde mange kunnskapsmål. Hvis jobben din er å formidle bibelkunnskap, er det faktisk veldig yrkesrettet å tilegne seg bibelkunnskap. Det er ikke sant at å tilegne seg kunnskap ikke er relevant for arbeidslivet. Dessuten er fokuset vårt for hele linjen at bibelkunnskapen skal formidles videre. Derfor handler ett av de fem fagene om formidlingspraksis, sier han til KPK.

Støtte fra biskop og organisasjoner
Da skolen klagde på avslaget, fikk de støtte fra flere kristne organisasjoner som skrev hvert sitt brev om behovet for økt bibelkompetanse i samfunnet og arbeidslivet. Blant støttespillerne var Nidaros biskop, Herborg Finnset.

– Kunnskap om Bibelen og bibelfortellingene er avtagende. Det ser vi i samfunnet så vel som i kirken. Også blant ansatte og ledere i kirken kan vi se en mangel på god bibelkunnskap, skriver biskopen i sitt brev til utdanningsmyndighetene. 

Også spesialistorganisasjonen for bibeloversettelse, Wycliffe, ønsker det nye tilbudet velkommen. 

– Enkelte internasjonale universiteter som tilbyr gradsstudium i lingvistikk og eksegese – studietilbud som har vært benyttet av mange av våre utsendinger – krever bibelskole eller lignende for å komme inn på formelt kompetansegivende studier, skriver Agnes Lid til direktoratet. Hun er daglig leder i Wycliffe Norge og styreleder i den verdensvide Wycliffe-alliansen. 

– Et år med Bare bibel ville kunne fylle det behovet, og på den måten kunne være et ledd i yrkesforberedelse for bibeloversettere. Vi har hittil ikke sett et lignende studietilbud her i Norge og vil ønske dette velkommen, avslutter hun.

Gå ut Senterets rektor er tydelig frustrert over avslaget.

– Skolen er godkjent som bibelskole nettopp for å gi opplæring i Bibelen. Absolutt alle vi snakker med ser behovet for dette tilbudet. Alle bortsett fra Utdanningsdirektoratet, sier Tinnen. KPK