Region Øst og Oppland blir én region

To av Normisjons regioner, Oppland og Øst, slår seg sammen og er organisasjonens største region.

Det ble enstemmig vedtak om å fusjonere region Oppland og Øst. Foto: Normisjon.
Tekst: Arne Sæteren

Det var et enstemmig årsmøte i Oppland som sist høst vedtok å søke om fusjon med Region Øst. Region Øst behandlet spørsmålet på sitt årsmøte i vår og vedtaket ble avgjort med 37 mot 4 stemmer. To stemte blankt. 

– Det var en god og viktig debatt som ga godt grunnlag for vedtaket. Jeg er svært glad for at Region Øst gjorde dette prinsippvedtaket om å slå seg sammen med Region Oppland. Det vil imøtekomme arbeidet i Oppland på en god måte og gi nye muligheter for misjon for Region Øst, sier Normisjons generalsekretær, Kjetil Vestel Haga til normisjon.no. Han deltok selv på dette møtet.

Landsstyret i Normisjon har også behandlet dette spørsmålet og godkjent sammenslåingen.

Klarte ikke å etablere styre
Årsmøtet i Oppland ble holdt 31. oktober og de 41 deltakerne var helt tydelige: «Vi ønsker å drive et aktivt misjonsarbeid i Oppland, men da som et distrikt i Region Øst.» 

Arbeidende styreleder i Oppland, Ragnhild Gravem, forteller at hovedårsaken til at de nå henvendte seg til Region Øst var at de til nå ikke har klart å etablere et styre for regionen. Spesielt vanskelig var det å få noen til å stille til valg som leder.

– Uten et styre kan vi ikke være en egen organisasjon, sier hun. Regionene i Normisjon er selvstendige enheter med egne organisasjonsnummer.

Gravem er glad for vedtaket i de to regionene om så slå seg sammen.

– Vi klarer ikke å drive arbeidet alene. Alternativet hadde vært å legge ned. Dette er vår sjanse til fortsatt å drive misjon i Oppland. Koronatiden har vist oss at det går an å fungere sammen selv om avstandene er store, sier hun og legger til at det blir et lokalkontor for Region Øst på Skogstad leirsted på Eina.

Styreleder i Region Øst, Anders Østby, mener hovedargumentet med denne sammenslåingen er å ivareta Region Oppland.

– Det var Oppland som henvendte seg til oss og ønsket å bli en del av vår region. Det har derfor aldri vært noen diskusjon om navnet, hvor kontoret skal ligge eller hvem skal være regionleder, forteller Østby. Kontoret blir i Staffeldts gate 4 der Region Øst nå holder til.

– Ulike referanser
– Vi er to like regioner juridisk sett. Men kulturelt er vi forskjellige. Vi har ulike referanser, og dette blir kanskje den største utfordringen ved sammenslåingen, å smelte sammen to kulturer. Men det ligger i korta at dette skal gå bra. I både Oppland, og i Region Øst for øvrig, er det mennesker som ønsker å forkynne evangeliet. Spesielt ser jeg muligheter i Mjøs-regionen med Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Jeg er derfor optimist, sier Anders Østby.

Han forteller at det ikke blir aktuelt å velge et nytt regionstyre før neste ordinære regionårsmøte for å få med representanter fra Oppland. Men Oppland er tilbudt, og har takket ja til, at to representanter derfra får møte i styret med talerett.

Fem leirsteder
Den utvidede regionen er den største i Normisjon i folketall. Region Øst har siden dannelsen av Normisjon i 2001 bestått av de tidligere fylkene Akershus, Oslo og Hedmark, og nå innlemmes altså Oppland i regionen. Den nye Region Øst eier fem leirsteder og har to folkehøgskoler, Bjerkely og Viken, i sin midte.

I Oppland er det 20 aktive Normisjon-foreninger og like mange kontaktpersoner, 13 lokallag og tre leirklubber i Acta, 17 fritidsforkynnere og 1,4 årsverk med ansatte. Region Øst har i dag elleve ansatte, 8,5 årsverk, og mer enn 175 foreninger i Acta og Normisjon. Dessuten er det fire menigheter i regionen.