Regler og utforming

Å skrive et testament trenger ikke være vanskelig og man trenger ikke involvere en advokat. Likevel finnes det en del lovverk og formkrav som må ivaretas for at testamentet skal regnes som gyldig.

Dersom man vurderer å sette opp et testament er det lurt å sette opp en oversikt over alt man eier som har økonomisk verdi. Eiendom, smykker, kunst, bankinnskudd osv. Dersom man ønsker å skrive et testament oppfordrer vi til å inkludere nærmeste familie i en slik prosess. Det er ofte fint for familien å vite litt om hva man tenker om fordeling av arv, og mange ganger gir dette rom for dype og livnære samtaler om verdier man kanskje ikke like lett ville hatt uten en slik prosess.

Fordi hver sak er ulik har vi en advokat tilgjengelig som kan hjelpe med å forme et testament dersom det skulle være aktuelt å også gi en gave til Normisjon i sitt testamentet.

Les mer om arveloven og hvilke regler som gjelder for egen livssituasjon på regler for arv, med og uten arvinger.