Renoverer bedehuset for en halv million

Ommund Heggheim er kasserer og sekretær i Alta Normisjon. Her er han på plass i bedehuset som nå blir renovert.

Mange bedehus er dessverre solgt eller revet de siste årene. Da er det gledelig at Alta bedehus blir renovert og påkostet 500 000 kroner.

Tekst og foto: Willy Gryting – Publisert: 07.09.22

Ommund Heggheim, et av medlemmene i styret, forteller at det var planen å gjøre dette neste år.

– Men kraftig prisstigning medførte at det meste av arbeidene ble igangsatt i år. To store vinduer i fronten hadde punktert. De er nå skiftet ut. Ny nødutgang framme i salen er også på plass, forteller Heggheim. 

Ny belysning

Hovedkostnadene er det elektriske anlegget. Det er etablert ny og bedre lyssetting i storsalen, ny belysning i gangen og ute.  

– All ny belysning er LED-lys. Det gjelder å spare strøm! De elektriske ovnene skal skiftes ut og gjøres fjernstyrte, slik at de som har ansvaret for oppvarmingen, kan styre det hjemmefra ved hjelp av en mobiltelefon, sier Ommund Heggheim og avslutter: 

– Lydanlegget skal også fornyes. Det kommer neste år.