Samlet frimerker for å kunne gi til misjon

I tretti år har Alf Henry Rasmussen arrangert frimerkeauksjoner. Dette har til sammen gitt rundt 175 000 kroner til Santalmisjonen og Normisjon. Nå har han arrangert sin siste auksjon.

Nytt hus og høy rente fikk familien Rasmussen til å tenke nytt om sin givertjeneste. Løsningen ble kjøp og salg av frimerker. 

Tekst: Arne Sæteren – foto: Inga Lill Nyvoll – publisert: 15.12.21

Alf Henry Rasmussen har samlet på frimerker i rundt 70 år. For 78-åringen fra Narvik, nå bosatt i Oslo, ble hobbyen etter hvert en inntektskilde for misjonsarbeidet. I tretti år har han arrangert frimerkeauksjoner. Dette har til sammen gitt rundt 175 000 kroner til Santalmisjonen og Normisjon.

Men nå er auksjonsaktiviteten over for ham. Hans siste auksjon ble holdt i mai og resulterte i 25 000 kroner til misjonsarbeidet.

– Kombinasjonen av geografi og historie var det som fanget interessen min for frimerker. Jeg har lært å kjenne igjen når et frimerke er laget bare ved å se på det. Ikke étt frimerke har jeg latt være å ta vare på. Og selv om mye er gitt bort, byttet eller solgt, sitter jeg igjen med samlinger fra hele verden. Skal jeg supplere samlingen, så er det stort sett frimerker fra noen av Normisjons samarbeidsland, Norden og Tyskland, forteller Rasmussen.

– Ikke et øre til overs
Det var i 1984 idéen om å arrangere frimerkeauksjoner til inntekt for misjonsarbeidet ble unnfanget.

– Vi hadde akkurat bygd hus og hadde ikke et øre til overs. Renta var høy, og det hendte faktisk at vi gikk i minus. Hvordan skulle vi da få gitt penger til misjonsarbeidet? beskriver Rasmussen.

Løsningen ble å selge frimerker på auksjon og la overskuddet gå til misjonen.

– Sammen med vår yngste sønn utlyste jeg derfor en auksjon. Den første holdt vi i kjelleren til Santalmisjonens lokaler i Holbergs gate i Oslo og solgte for 7–800 kroner. I tillegg til å selge frimerker jeg selv hadde to eller flere av, kjøpte jeg etter hvert samlinger, stykket dem opp og solgte dem videre. Det gjaldt å kjøpe billig og selge dyrt, innrømmer misjonsveteranen.

Ikke étt frimerke har jeg latt være å ta vare på. Og selv om mye er gitt bort, byttet eller solgt, sitter jeg igjen med samlinger fra hele verden.

Alf Henry Rasmussen
– Kombinasjonen av geografi og historie er noe av det som gjør hobbyen med frimerker så spennende. Jeg har lært masse og kan gjerne kjenne igjen når et frimerke er laget bare ved å se på det, sier Alf Henry Rasmussen.

Fra mange land
Interessen for frimerker startet i guttedagene hjemme i Narvik. 

– Den mest populære hobbyen blant barn og unge den gangen var å samle på forskjellige ting. For meg ble det frimerker. I dag er det helst oss eldre voksne, som samler, sier Rasmussen.

– For meg er dette en slags mentalhygiene. Når jeg opplever press og føler meg stresset, kan jeg sette meg ned med frimerkene. Da er jeg inne i ei boble og kobler av fra alt rundt meg. Det gir meg nye krefter. Denne hobbyen har også gitt meg mye kunnskap om ulike land, og det er en kilde til å forstå andre kulturer. Ikke minst er dette nyttig i misjonsarbeidet.

Selv om det er slutt på auksjoner for Alf Henry Rasmussen, er kombinasjonen frimerker og misjon fortsatt aktuell. Salget er overlatt til Galleri Normisjons gjenbruksbutikk i Oslo, men det er Alf som vurderer dem og setter prisen. 

Lang karriere i misjonen
Det var i skolelaget Alf Henry Rasmussens misjonsengasjement ble vekket, og etter noen år som lærer, både før og etter lærerskolen, begynte han i 1973 som informasjonsleder i Santalmisjonen. Denne stillingen hadde han i elleve år, og etter noen år i eget firma var han og kona, Ingrid, tre år som utsendinger for Normisjon i Aserbajdsjan. Sin yrkesaktive karriere avsluttet han som regionleder i henholdsvis Region øst og Region Nordland i 2010.