Samlet tidligere ansatte til reunion

Dag Arthur Aasbø reflekterte om utviklingen i Normisjon de siste ti årene under samlingen for tidligere ansatte ved Indremisjonsselskapets hovedkontor.

Et tjuetalls tidligere ansatte ved Indremisjonsselskapets hovedkontor i Oslo var denne uken samlet i Normisjons lokaler. Det ble mange hyggelige gjensyn, og gode minner ble delt.

Tekst og foto: Arne Sæteren – Publisert: 25.05.22

Inviterte til samlingen var ansatte ved hovedkontoret i Staffeldts gate fram til etableringen av Normisjon i 2001. 

Begynte i 1962

Eldst blant deltakerne var Gunnar Prestegård, tidligere generalsekretær. Han begynte som landsungdomssekretær i Indremisjonsselskapet allerede i 1962. 

Med på samlingen var også Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon. Han innledet til samtale om dagens utfordringer for Normisjon. I tillegg reflekterte Dag Arthur Aasbø, tidligere informasjonsleder og redaktør i For Fattig og Rik, om Normisjons utvikling de siste ti årene.

Asbjørn Nordgård, tidligere assisterende generalsekretær, tok fram igjen «Soga om Gunnar Kvitskjegg» (Prestegård). Denne skrev Nordgård til en personalfest i Indemisjonsselskapet på 1980-tallet.

– Mange ble invitert

Gunnar Prestegård avsluttet samlingen som ble ledet av Svein Granerud. Sistnevnte stod bak invitasjonen sammen med Elisabeth Nilsen og Arne Sæteren.

– Vi inviterte veldig mange, og ba en del av de vi sendte invitasjon til om å hjelpe oss med navn på personer vi hadde oversett eller glemt, forteller de.