Skaper en bedre framtid

Jeg er hjemme etter nesten en måned i Bajhang. Det er mye som skjer – takk og lov til Gud og partnerne våre for det.

Tekst og foto Liv Wendel

Denne gangen var jeg rundt til de fire landsbyområdene vi jobber i, møtte mange grupper og alle de fem mobiliseringsansvarlige som gjør en stor innsats med å organisere gruppesamlinger i sine områder.

Grupper for barn, ungdom, kvinner, menn og landsbyledere ble startet opp for to og ett halvt år siden. Medlemmene i gruppene kjenner hverandre godt nå, de deler tanker og erfaringer, og ikke minst ideer om hvordan ting kan endres til det bedre i landsbyene.

Flere steder har de i samarbeid med politiet laget regler for salg av alkohol. De har hatt ryddekampanjer for å rydde søppel i landsbyene. De har snakket om å behandle sønner og døtre likt når det gjelder utdanning og arbeid i hjemmet. De har snakket om barneekteskap og hva de kan gjøre for å hindre at det skjer. Noen av gruppemedlemmene har fått lån som går på omgang i gruppen og startet butikk, noen har startet med geiter, noen med å lære seg å sy på maskin.

I en barneklubb jeg besøkte brukte de en tegnebok vi har laget for barn. Denne gangen snakket de om et bilde av ei jente som drømmer om hva hun skal bli når hun blir stor, og var enige om at hun kunne bli både lærer, lege og landsbyleder, om hun ville.

Så tegnet de hva de ønsker å bli når de blir store, og det var både lærere, leger og ledere der.

Som teolog og de fattiges talsmann CB Samuel sa: «Hva er utvikling hvis vi ikke gjør det mulig for folk å drømme igjen?»

Vi ber for: Gruppene i landsbyene.

Gi en gave til dette arbeidet her!