Skolestartere på misjonsreise

Normisjons aprilsnarr 2020: Fra skoleåret 2020/2021 vil Normisjon innføre tilbudet «Internasjonal Misjon» i alle organisasjonens barnehager. Lek og undervisning vil ha internasjonalt fokus, og det hele toppes med teamreise våren før skolestart. 

Tekst: Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto: Møyfrid Moskvil

– Dette er noe vi har drømt om i mange år, og vi er veldig glade for at det nå endelig er på plass, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Hun avviser at det nye tilbudet først og fremst introduseres for å øke søkertallene til Normisjons barnehager, men innrømmer at søknadsboomen hos folkehøgskoler som innfører internasjonale programmer har vært én av inspirasjonskildene. 

– Samtidig ønsker vi å dyrke fram misjonsengasjement hos nye generasjoner, og selv om Acta gjør et fenomenalt arbeid ser vi behov for å begynne enda tidligere og jobbe mer systematisk. 

Årsplaner for «Internasjonal Misjon» er utviklet av Normisjon sentralt i samarbeid med Gå Ut Senteret, og rektor Ørjan Tinnen har vært en ivrig pådriver for dette arbeidet. Han ser de nye barnehagetilbudene som et viktig tiltak for å stimulere til økt innsøking til Gå Ut Senteret på sikt. 

– Som barnehagepappa til to, er det åpenbart for meg at vi må begynne tidlig med å så engasjement for misjon. På Gå Ut Senteret har vi nå mye fersk erfaring med søknader om nye tilbud, så det var naturlig å bidra for å få dette til i barnehagene. Jeg ønsker selvsagt skolestarterne velkomne til å fortsette misjonsengasjementet som studenter ved Gå Ut Senteret når den tid kommer, sier Tinnen.

Kronen på verket i det omfattende tilbudet er teamreise for skolestarterne, som vil rulleres inn våren 2022. Tinnen forteller at dette vil bli en to uker lang reise til ett av Normisjons samarbeidsland. I første omgang er Ecuador, Bangladesh, Kambodsja og Senegal aktuelle destinasjoner for teamreise. 

Acta-leder Kristian Øgaard forteller at teamreisen vil ha flere funksjoner. 

– Deltagere på Actas nasjonale lederkurs blir ledere for teamene, sammen med én eller to ansatte fra hver barnehage, og det vil være med cirka 30 barn i hver gruppe. Dette er en unik mulighet for ungdommene som har lært om lederskap til å sette dette ut i praksis. 

– Dette er også en mulighet for å selvstendiggjøre barna, selv om de som føler seg mest utrygge gjerne kan ha med en forelder på deler av reisen. 

– Vi synes det er litt leit at offentliggjøringen av dette kommer midt i korona-krisen. Samtidig tenker vi at dette nettopp derfor kan være en skikkelig gledelig nyhet for småbarnsforeldre, avslutter generalsekretær Kvelland.