Små og store framskritt

– Nå skjer det mye på avdelingen dere jobber på, sier direktøren. Hun skryter av damene på Normisjonsteamet.

Skrevet av: Synnøve Aandstad Baghirova, 07. november 2017

I sommer fikk barna gaver fra Samaritan’s purse. Her får Tamella sin gave. Foto: Synnøve Aandstad Baghirova

Takket være støtte fra givere i Norge, kan teamleder Vefa Mammadova og de fem andre damene på teamet tilby både fysioterapi, logopedi, massasje, trening av grov- og finmotorikk, samt mye omsorg og kjærlighet til barna ved institusjonen.

Gjennom de siste månedene har de gjort forandringer i terapiprogrammet og arbeider nå enda mer målrettet enn før. Det gjør blant annet at flere av barna gjør betydelige framskritt.

Tamella har fått mer intensiv balanse- og styrketrening den siste tida, og kan nå gå med støtte. Hun triller venninna si i rullestolen rundt på avdelingen med stor glede, og går selv i trapper. Nå håper teamet at de kan få bestilt et par krykker til henne, så hun lettere kan komme seg fram uten rullestol.  Tamella hadde også problemer med mye sikling, men etter at hun i logoped-timene har trent på tungekontroll, har dette bedret seg, og hun slipper nå å bruke smekke. Vefa håper at hun på sikt også vil kunne lære å si noen ord.

Zehra kom til institusjonen i vår. 5-åringen hadde ikke språk og kunne ikke gå. Hun gråt mye og var utfordrende å jobbe med. Ramile forteller at hun brukte mye tid bare på å vinne jentas tillit, men raskt så at dette var ei jente med potensiale. Etter noen måneders trening, kan Zehra nå stå helt på egen hånd og går uten problemer med rullatoren. Hun er blid som ei sol, og har også lært å si flere enkle ord. 

Vi ber for: Barna på institusjonen i Merdekan og Normisjonsteamet

Prosjekt: Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer: 301 007

Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017