Hallgeir Solberg tar gjenvalg som leder 

Hallgeir Solberg (68) stiller til valg for en ny periode som leder i Normisjons landsstyre.  – Det ville vært flott å få muligheten til å følge og lede hele bredden i Normisjons-arbeidet gjennom landsstyret i noen år til, sier han.  

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Sunniva Vikan – Publisert: 24.10.2023 

Valgkomitéen til generalforsamlingen i januar 2024 har levert sin innstilling og har 16 menn og 11 kvinner på sin kandidatliste til landsstyret, kontrollutvalget og valgkomitéen. 

Tettere sammen 

Komiteen har laget en presentasjon av kandidatene, og der sier Hallgeir Solberg dette om de viktigste oppgavene og utfordringene for Normisjon: 

–  Å dyrke fram gode og ulike typer fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse, fokusere på menighetsutvikling og arbeid blant barn og unge, og prioritere internasjonalt arbeid blir avgjørende også framover. I strategiarbeidet har vi vært opptatt å koble de ulike arbeidsgrenene tettere sammen, her tror jeg det fortsatt er mye å gå på. 

Solberg har vært leder i landsstyret siden 2018, og vil, hvis han blir gjenvalgt, gå inn i sin tredje periode som leder. 

Kandidater til landsstyret: 

Jens Arnfinn Brødsjømoen  

Ruth Ingrid Ulstein Bøe  

Samuel Ebitu 

Erlend Eggebø  

John-Olav Hoddevik 

Tonje Kvalsnes 

Sveinung Fagerli Susort 

Eli Skåland Tveitane  

Gjenstående i landsstyret: 

Berit Reinertsen Sandvik, Marie Harbo Øygard og Stian Lavik ble valgt for seks år i 2021 og fortsetter i landsstyret i tre år til. 

Kandidater til kontrollkomitéen:  

Berit Bakke  

Odd-Terje Høie  

Einar Kjørven  

Asgeir Remø  

Ellen Holt Skjerve 

Kjell Arvid Svendsen 

Yngvar Titterud 

Hanne Tufthaug 

Kandidater til valgkomitéen:  

Bjarne Austad 

Anne Kristin Bruns 

Anne Lin Bringaker Hynnekleiv 

Ann Kristin Tosterud Eriksen 

Trygve Svendsen 

Hallgeir Haaland 

Sondre Kråkenes Høysæter  

Marianne Smedsrød 

Stian Stokkebekk 

Tonje Teistedal  

Til landsstyret skal det velges tre faste og tre varamedlemmer. De faste medlemmene velges for seks år, varamedlemmer for tre år. Lederen i landsstyret, kontrollkomitéens og valgkomitéens medlemmer velges også for tre år. 

Se valgkomiteens presentasjon av kandidatene til landsstyret her. 

Se valgkomiteens presentasjon av kandidatene til kontrollkomiteen her. 

Se valgkomiteens presentasjon av kandidatene til valgkomitéen her.