Sommerhilsen fra Normisjon

Tekst: Victoria Bø, kommunikasjonsleder – Foto: John Gjertsen – Publisert: 30.06.22

Vi i Normisjon vil ønske nettopp deg en riktig god sommer og god sommerhvile! Mange av oss har opplevd at våren har vært travel etter flere år med pandemi. Sommertiden utgjør en god mulighet til å søke hvile. Noen henter krefter fra aktivitet og samvær og fellesskap med andre. Andre igjen liker aller best å stirre stille utover havet eller sitte alene ved et vann. 

Uansett hva du fyller sommeren med så se etter pauserom, pusterom. Etter en periode med påfyll av det som gjør oss godt så våkner ofte skapertrangen vår. Som forfatter opplever jeg ofte at pågangsmotet og kreativiteten strømmer på når jeg har fått ladet batteriene på den måten jeg trenger i mitt liv. Som mennesker og som kristne er vi gitt skapertrang og skaperkraft. Hvile hjelper oss å hente fram dette. 

Men hvile er ikke nok en greie vi skal «prestere». Jesus inviterer til hvile. Jeg vil gi dere hvile, sier Jesus i Matteus 11.28. 

I møtet med Jesus og den hvilen det gir oss så kan vi lage nye og livskraftige spor i egne liv. Du er kanskje blant dem som har vært med i bevegelsen vår lenge. Eller kanskje du nettopp har blitt kjent med Normisjon? Vi er glade for å ha nettopp deg med på misjonslaget, for at du lar deg engasjere av misjon. 

Normisjon er en stor bevegelse, vi har både skoler, barnehager, menigheter, foreninger, leire og mange aktiviteter for ulike aldergrupper. Men det som kjennetegner fremveksten av dette er at det er rom for å skape noe nytt, rom for å komme med gode ideer og se dem vokse fram. Organisasjonen vår er midt i en strategiprosess og preges for tiden av nyskapning og gjennomtenkning både når det gjelder misjonsarbeid i Norge og i våre 13 samarbeidsland. Men vi trenger også nettopp dine krefter og ditt engasjement for visjonen om å nå nye generasjoner og folkeslag! 

Så ha god sommer og god hvile i sommer! 

Salme 23:1

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.