Språk for fremtiden

– Endelig har disse barna et sted å lære! Sitatet kommer fra en av ICCs medarbeidere i Ratanakiri-provinsen.

Skrevet av: ICC/Sigrid Rege Gårdsvoll, 08. desember 2017

Barn i en landsby i Ratankiri-provinsen som lærer å lese og skrive sitt eget språk.
Foto: ICC

I denne provinsen, nær grensen til Vietnam, lever jaraifolket. De er et urfolk som er marginalisert og isolert fra majoritetsbefolkningen i Kambodsja. Normisjon jobber gjennom organisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC) med jaraifolket.

En av de største og mest umiddelbare oppgavene har vært å utvikle et skriftspråk og undervisningsmateriell på jaraispråket, for å sikre språkets overlevelse slik at folket, som i dag kun snakker dette språket, også i fremtiden vil ha en felles kultur.

I de fleste landsbyene er det ikke noen offentlige skoler, og gjennom prosjektet ICC driver kan det nå opprettes alfabetiseringsgrupper, slik at barn og voksne kan lære å lese og skrive og slik på sikt få en utdannelse som kan hjelpe dem og lokalsamfunnet. Språkutvikling og –læring er kjernen for videre utvikling for jaraien.

Vi ber for: Jaraifolket og ICCs medarbeidere i Ratanakiri

Prosjekt: Samfunnsutvikling i Kambodsja
Prosjektnummer: 305 006Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017