Stadig bedre levekår

Northern Development Foundation i Bangladesh jobber med urfolk og andre utsatte grupper for å bidra til bedre levekår gjennom lokal organisering. 

Det plantes opp på nytt etter flommen i 2017

7. januar 2019
Tekst NDF/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto NDF

Over 5000 personer er involvert i de ulike typene inntektsbringende aktiviteter som organiseres gjennom prosjektet, og 4500 av disse er kvinner, forteller Victor Lakra i Northern Development Foundation (NDF). 

– Gjennomsnittlig månedsinntekt for medlemmer av de lokale gruppene som NDF har støttet opprettelsen av var nesten halvannen gang høyere i 2017 enn i 2013. 

I 2017 og inn i 2018 har NDF brukt mye ressurser på å støtte ofre for den store flommen som rammet Bangladesh sommeren 2017. 

– Vi har støttet over 12 000 mennester i de berørte områdene med billige bomuligheter og frø til omplanting av jordbruksland, forteller Lakra. 

Nesten 900 mål land som har vært ulovlig fratatt urbefolkning er blitt frigitt i løpet av de siste årene, og NDF har støttet både den juridiske prosessen som har ført fram til frigivelsen og bidratt til å få i gang jordbruk på områdene. 

Vi ber for: NDFs ansatte og støttespillere

Du kan gi en gave eller tegne fastgiveravtale til dette prosjektet her.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2018