Stadig bedre levekår

Northern Development Foundation i Bangladesh jobber med urfolk og andre utsatte grupper for å bidra til bedre levekår gjennom lokal organisering. 

Det plantes opp på nytt etter flommen i 2017

7. januar 2019
Tekst NDF/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto NDF

Over 5000 personer er involvert i de ulike typene inntektsbringende aktiviteter som organiseres gjennom prosjektet, og 4500 av disse er kvinner, forteller Victor Lakra i Northern Development Foundation (NDF). 

– Gjennomsnittlig månedsinntekt for medlemmer av de lokale gruppene som NDF har støttet opprettelsen av var nesten halvannen gang høyere i 2017 enn i 2013. 

I 2017 og inn i 2018 har NDF brukt mye ressurser på å støtte ofre for den store flommen som rammet Bangladesh sommeren 2017. 

– Vi har støttet over 12 000 mennester i de berørte områdene med billige bomuligheter og frø til omplanting av jordbruksland, forteller Lakra. 

Nesten 900 mål land som har vært ulovlig fratatt urbefolkning er blitt frigitt i løpet av de siste årene, og NDF har støttet både den juridiske prosessen som har ført fram til frigivelsen og bidratt til å få i gang jordbruk på områdene. 

Vi ber for: NDFs ansatte og støttespillere

Du kan gi en gave eller tegne fastgiveravtale til dette prosjektet her.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2018

Relatert innhold

Fra papirløs til fri

Hun giftet seg med en jordløs uten å vite det, og fikk et liv preget av bekymring og angst for fremtiden. Nå er det snudd til håp.

Read article "Fra papirløs til fri"

Den hemmelige sangen

Hvordan driver vi misjon når det blir stadig farligere, og hvordan snakker vi om det vi må holde hemmelig?

Read article "Den hemmelige sangen"

Nye fellesskap er mogleg

I det gamle bedehuset frå 1923 på Sandane har det siste året vore yrande liv. Korleis har dette skjedd? 

Read article "Nye fellesskap er mogleg"