Sunn barndom

I Bangladesh føler mange foreldre at de ikke har så mye å tilby barnet fordi de ikke har fine hus og dyre leker. På ICDP-kurset lærer de at de som foreldre er det viktigste i barnas liv.

1. juli 2020
Tekst: Gerd Eli Haaland

Foto: Ill./Gerd Eli Haaland

Bangladesh er hjem til over 160 millioner mennesker, en av de mest folketette nasjonene i verden. 53 millioner bor i byer og av dem er 40 % barn. I de neste 30 årene vil tallet mer enn doble seg, og 112 millioner mennesker i Bangladesh kommer til å bo i byer. Folk flytter til byene etter at de har mistet hjemmet på landsbyen forårsaket av naturkatastrofer.  De kommer også til byene for å søke arbeid i den stadig økende klesindustrien. 

Liv i slummen
Mange av dem som immigrerer til byen ender opp i en av de mange slummene. I Dhaka alene er det mer enn 5000 slumområder som huser ca. 4 millioner mennesker.

For barn som lever i slumområdene er livet vanskelig og ofte farlig. Barneekteskap, barnearbeid, barnemishandling, underernæring og tidlig drop-out av skole er vanligere i slumområdene enn på landsbyen. 

En av følgene av denne urbaniseringen er at familiestrukturer endres. Der man på landsbyen tidligere hadde et støttesystem av bestemødre og nabokoner som hjalp til med å passe på og oppdra barnet, er nå kjernefamilien i en ytterst presset situasjon. Dette fører til økt stress som igjen kan endre bestående normer og oppførsel. Når familien og foreldre utsettes for stress i form av tidspress, konflikter, fattigdom og psykisk sykdom, så reduseres de gode samspillsevnene som er tilstede i et naturlig godt foreldre- barn forhold. 

Sunn barndom
Fordi vi ønsker at alle barn, uansett om de vokser opp i by eller landsby, skal ha en god barndom, så har Normisjon Bangladesh startet opp et nytt prosjekt som heter «Healthy Childhood» – Sunn barndom. 

Hovedkomponenten i prosjektet er ICDP-trening til forskjellige organisasjoner som jobber for å bedre barns oppvekstkår. ICDP (International Child Development Program) er et foreldreveiledningsprogram som er spesialdesignet for familier som sliter. Familier som strever fordi at de har vært gjennom eller opplever ekstremt vanskelige livssituasjoner. 

I 2020 gis ICDP til fem organisasjoner. 4 av dem jobber med familier som lever i slumområder i de store byene. Vi har også trent opp stab i to barnehager for barn som bor i slum i Dhaka. 

Sunne familier
I 2000 fikk den amerikanske økonomen Heckmann Nobelprisen i økonomi.  Han viste at for hver dollar man investerer i et barn før fylte 7 år, vil man få opptil 17 dollar igjen senere. Det finnes ingen annen investering som er så sikker som denne for et samfunn. Heckman har vist at det å satse på god kvalitet i omsorg og tidlig utdanning er broen som skal til for å løfte barn og familier ut av fattigdom. 

På bakgrunn av dette vil Normisjon være med å støtte opp under tiltak som gir Early Childhood Education gjennom at vi trener staben deres i ICDP. Man kan ha fine bøker og klasserom, men dersom ikke lærer og assistent møter barnet på en god måte, så er mye forgjeves. 

I Bangladesh føler mange foreldre at de ikke har så mye å tilby barnet fordi de ikke har fine hus og dyre leker. På ICDP-kurset lærer de at de som foreldre er det viktigste i barnas liv. Hvordan de viser omsorg for dem og lærer dem å forstå verden rundt seg er avgjørende for hvordan barnet utvikler seg. Ved en stor nasjonal undersøkelse i 2019 fant man at 89 % av barna hadde opplevd vold fra foreldre siste måneden. Etter ICDP ser vi at vold fra foreldre til barn minsker, og at forholdet dem imellom bedres. 


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2020. Gerd Eli og Hallgeir Haaland er nå hjemme i Norge på grunn av koronapandemien og det er pt. uklart når de kan reise tilbake til Bangladesh.

Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.