Tusen takk for gaven

FEIRER PÅSKE: St. Eliseus kirken i Nich ble opprinnelig bygget tidlig på 1700-tallet. I år feires det påske for en menighet med over hundre døpte. Udi-folket har på sin særskilte måte opplevd kirkens historie som fortellingen om de mange oppstandelser.

Takk for at du vil være med på å hjelpe udi-folket til å gjenoppdage evangeliet og finne frem til en fornyet kristen tro for samfunn, hjem og familie.

Med din gave vil Normisjon også kunne fortsette å støtte ulike, nye kristne fellesskap som vokser frem blant majoritetsbefolkningen – til tross for at de ofte møter sterk motstand og trange livsvilkår.

Samtidig støtter du med din gave Normisjons nærvær i landet gjennom personell og teamtjeneste.

Les mer om Aserbajdsjan her: