Aserbajdsjan

Bli med og tenn håp i ildens rike

Aserbajdsjan er et land like komplisert som det er å stave – mellom øst og vest, moderne og tradisjonelt, religiøst og sekulært.

Aserbajdsjan er et rikt land på mange måter med vakker natur, fruktbar jord og mangfoldig og rik kultur. Men tiden etter frigjøringen i 1991 brakte mange utfordringer: Krig og okkupasjon som resulterte i mer enn en halv million internt fordrevne, økonomiske utfordringer og politisk ustabilitet satte dempere på gleden over uavhengighet i «Ildens rike».

Normisjon har siden 1994 arbeidet for å tenne håp til folk i Aserbajdsjan og for å hjelpe landet å nå det store potensiale de har. Normisjon er drevet av kristen nestekjærlighet og har i over 20 år har hjulpet enkeltmennesker og lokalsamfunn i Aserbajdsjan til å realisere drømmer og utnytte sine evner, gitt dem håp og framtidstro.

Gi en gave

Prosjekter i Aserbajdsjan

Helse i Aserbajdsjan

I overgangen fra kommunisme til å bli en demokratisk republikk, har flere sårbare og utsatte befolkningsgrupper blitt nedprioritert. I mange samfunnslag er det fremdeles skambelagt å ha et familiemedlem med nedsatt funksjonsevne.

Read article "Helse i Aserbajdsjan"

Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan

Etter at Sovjetsamveldet brøt sammen og et selvstendig Aserbajdsjan vokste fram har utviklingen gått raskt i landet. Noen områder har derimot gått tilbake i utvikling. Normisjon ønsker å hjelpe mennesker å utnytte potensiale som ligger i jorda, kulturen og tradisjonene.

Read article "Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan"

Verdibasert ledelse i Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne, integrerte ledere.

Read article "Verdibasert ledelse i Aserbajdsjan"

Nyheter fra Aserbajdsjan

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Små framskritt

Vi ser stadig små framskritt og frukter av arbeidet Normisjonsteamet gjør på Merdekan innenfor fysioterapi, motorisk trening, musikkterapi og logopedi.

Read article "Små framskritt"

Voksende vennskap

Takket være støtten fra Norge har Normisjons team mulighet til å drive videre arbeidet ved barnehjemmet i Merdekan.

Read article "Voksende vennskap"