Aserbajdsjan

Bli med og tenn håp i ildens rike

Aserbajdsjan er et mangfoldig og sammensatt land – moderne og tradisjonelt, religiøst og sekulært. 

Aserbajdsjan har vakker natur, fruktbar jord og mangfoldig kultur, men tiden etter frigjøringen i 1991 brakte med seg mange utfordringer. Krig og okkupasjon resulterte i mer enn en halv million internt fordrevne og økonomiske utfordringer satte demper på gleden over uavhengighet.

Normisjon har siden 1994 arbeidet for å tenne et håp hos folk i Aserbajdsjan og har i over 20 år hjulpet enkeltmennesker og lokalsamfunn i landet til å realisere drømmer og ta i bruk sine evner.  

Normisjon i Aserbajdsjan – 321000

Gi en gave

Prosjekter i Aserbajdsjan

Menneskeverd og like muligheter

Å bidra til å gi fremtid og håp til aserbajdsjanske barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en viktig oppgave.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Aserbajdsjan"

Kulturell identitet og forankring

Vi ønsker å hjelpe folk i Aserbajdsjan til å ta vare på og utvikle sin egenart. Dette gjør vi gjennom to utvalgte prosjekter.

Read article "Kulturell identitet og forankring i Aserbajdsjan"

Fellesskap i Aserbajdsjan

Vi vil invitere menighetsledere, pastorer til Agenda 1 Læringsfellesskap.

Read article "Fellesskap i Aserbajdsjan"

Nyheter fra Aserbajdsjan

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Arbeidet i Aserbajdsjan endres

Gjennom mer enn 25 år har vi satt merkbare spor i samfunnet, i familier og hos enkeltmennesker. Nå går arbeidet og engasjementet over i en ny fase

Read article "Aserbajdsjan blir vennskapsland  "

Bibelverset

Vi lanserer ny intervjuserie hvor utsendingene våre forteller om livet ute på prosjekt. Først ut er Synnøve Aandstad Baghirova.

Read article "Bibelverset"