Aserbajdsjan

Bli med og tenn håp i ildens rike

Aserbajdsjan er et land like komplisert som det er å stave – mellom øst og vest, moderne og tradisjonelt, religiøst og sekulært.

Aserbajdsjan er et rikt land på mange måter med vakker natur, fruktbar jord og mangfoldig og rik kultur. Men tiden etter frigjøringen i 1991 brakte mange utfordringer: Krig og okkupasjon som resulterte i mer enn en halv million internt fordrevne, økonomiske utfordringer og politisk ustabilitet satte dempere på gleden over uavhengighet i «Ildens rike».

Normisjon har siden 1994 arbeidet for å tenne håp til folk i Aserbajdsjan og for å hjelpe landet å nå det store potensiale de har. Normisjon er drevet av kristen nestekjærlighet og har i over 20 år har hjulpet enkeltmennesker og lokalsamfunn i Aserbajdsjan til å realisere drømmer og utnytte sine evner, gitt dem håp og framtidstro.

Gi en gave

Prosjekter i Aserbajdsjan

Helse i Aserbajdsjan

I overgangen fra kommunisme til å bli en demokratisk republikk, har flere sårbare og utsatte befolkningsgrupper blitt nedprioritert. I mange samfunnslag er det fremdeles skambelagt å ha et familiemedlem med nedsatt funksjonsevne.

Read article "Helse i Aserbajdsjan"

Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan

Etter at Sovjetsamveldet brøt sammen og et selvstendig Aserbajdsjan vokste fram har utviklingen gått raskt i landet. Noen områder har derimot gått tilbake i utvikling. Normisjon ønsker å hjelpe mennesker å utnytte potensiale som ligger i jorda, kulturen og tradisjonene.

Read article "Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan"

Verdibasert ledelse i Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne, integrerte ledere.

Read article "Verdibasert ledelse i Aserbajdsjan"

Nyheter fra Aserbajdsjan

Får utgjøre en forskjell

– Når behovene er så store, merker jeg at bare det at jeg er der, utgjør en stor forskjell, og jeg ser masse livsglede, selv hos barn som knapt kan røre på seg, sier Laila Adsen om arbeidet på barnehjemmet i Merdekan.

Read article "Får utgjøre en forskjell"

Vil hjelpe flere

Heyat Ressurssenter gir fysioterapi, musikkterapi, fin- og grovmotorisk trening og logopedi til barn med spesielle behov fra lavinntektsfamilier.

Read article "Vil hjelpe flere"

Øyeblikkets gleder på Merdekan

Read article "Øyeblikkets gleder på Merdekan"