Tusen hjertelig takk for din gave til prosjektet Bekjemp vold mot kvinner i Nepal.

I Bajhang, et av Nepals vestligste distrikt, er vold mot kvinner et stort problem. Ofte i forbindelse med alkoholmisbruk blant menn. I tillegg strever mange familier under pandemien og utallige mennesker har mistet sin inntekt.

Kvinner som Ganga får nå hjelp og støtte gjennom veiledning og samtalegrupper gjennom Normisjons arbeid i distriktet. Ganga og familien har fått en bedre hverdag med mindre bekymringer. Med opplæring i sine rettigheter og ny inntektskilde har Ganga tatt livet tilbake.

Tusen takk for at du er med å hjelpe, og gir familier i Nepal en bedre hverdag!

 

Les mer om Normisjons arbeid i Nepal her