Nepal

Nytt håp

Mellom gigantene India og Kina ligger fjellandet Nepal. Navnet på sanskrit betyr «ved foten av gudenes bolig». Men kontinentalplatene som presset frem guddommelige Mount Everest på 8848 meter, står også bak jordskjelvene i 2015 som tok svært mange liv. 

Nepal har også lenge vært preget av dårlig økonomi, høy barnedødelighet og diskriminering. Normisjon er til stede gjennom lokale partnere for å bygge opp helsetjenester for dårlig stilte folkegrupper. Okhaldhunga sykehus fungerer i dag som et sykehus for en befolkning på rundt 250 000. 

Nepal er også et land der man ikke kan evangelisere og å oppfordre mennesker til å skifte tro for å bli kristne, er forbudt. VI tror at vår diakonale satsing gjennom mange år, ikke bare har bidratt til samfunnsendring, men også til den vekkelse vi i dag ser blant nepalesere. 

Vi ønsker fortsatt å bidra til en positiv endring for dårlig stilte blant de over 270 ulike folkegrupper i landet, der nesten alle er å regne som unådde og de fleste er blant de minst nådde folkeslag i verden. Det er vanskelig å vite sikkert hvor mange som i dag regnes som kristne.  

Vi ønsker å være til stede for de nasjonale kristne og bidra til at kirken blant minoritetsgruppen sherpa blir styrket i troen. Normisjon har tidligere bidratt til oversettelse av Det nye testamentet til denne folkegruppen.

Normisjon i Nepal – 326000

Gi en gave

Prosjekter

Bærekraftig fremtid i Nepal

Klimaet er i endring, noe som skaper endrede forutsetninger for mange mennesker. For noen trues livsgrunnlaget og dermed også fremtiden.

Read article "Bærekraftig fremtid i Nepal"

Liv og helse i Nepal

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Read article "Liv og helse i Nepal"

Menneskeverd og like muligheter i Nepal

Funksjonsnedsatte må gis verdighet og mulighet til deltagelse og bli møtt som mennesker skapt i Guds bilde.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Nepal"

Like Mye Verdt i Nepal

I Bajhang, et av landets vestligste distrikt, er vold mot kvinner et stort problem.

Read article "Like Mye Verdt i Nepal"

Håp gjennom utdanning i Nepal

Utdanning er en av de beste måtene å løfte mennesker og familier ut av fattigdom.

Read article "Håp gjennom utdanning i Nepal"

Nyheter fra Nepal

Får ikke fortsette

Myndighetene i Nepal har dessverre bestemt at sykepleieskolen ved sykehuset i Okhaldhunga skal avvikles. Møt tre av elevene ved det siste kullet.

Read article "Får ikke fortsette"

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

KG vant pris for skoleaksjon

Kristelig Gymnasium vant årets frivillige innsamler pris fra Fundraising Norge.

Read article "Vant pris for skoleaksjon"

Siste videoer fra Nepal