Nepal

Nytt håp

Mellom gigantene India og Kina ligger fjellandet Nepal. Navnet på sanskrit betyr «ved foten av gudenes bolig». Men kontinentalplatene som presset frem guddommelige Mount Everest på 8848 meter, står også bak jordskjelvene i 2015 som tok svært mange liv. 

Nepal har også lenge vært preget av dårlig økonomi, høy barnedødelighet og diskriminering. Normisjon er til stede gjennom lokale partnere for å bygge opp helsetjenester for dårlig stilte folkegrupper. Okhaldhunga sykehus fungerer i dag som et sykehus for en befolkning på rundt 250 000. 

Nepal er også et land der man ikke kan evangelisere og å oppfordre mennesker til å skifte tro for å bli kristne, er forbudt. VI tror at vår diakonale satsing gjennom mange år, ikke bare har bidratt til samfunnsendring, men også til den vekkelse vi i dag ser blant nepalesere. 

Vi ønsker fortsatt å bidra til en positiv endring for dårlig stilte blant de over 270 ulike folkegrupper i landet, der nesten alle er å regne som unådde og de fleste er blant de minst nådde folkeslag i verden. Det er vanskelig å vite sikkert hvor mange som i dag regnes som kristne.  

Vi ønsker å være til stede for de nasjonale kristne og bidra til at kirken blant minoritetsgruppen sherpa blir styrket i troen. Normisjon har tidligere bidratt til oversettelse av Det nye testamentet til denne folkegruppen.

Normisjon i Nepal – 326000

Gi en gave

Prosjekter

Bærekraftig fremtid

Klimaet er i endring, noe som skaper endrede forutsetninger for mange mennesker. For noen trues livsgrunnlaget og dermed også fremtiden.

Read article "Bærekraftig fremtid i Nepal"

Sykepleierskolen

Sykepleierhøyskolen sikrer arbeidskraft til Okhaldhunga sykehus og gir utdanning som livsgrunnlag for mange mennesker. Normisjon bidrar aktivt til veiledning av sykepleierstudenter og kvalitetssikring av utdanningen.

Read article "Sykepleierskolen i Nepal"

Liv og helse

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Read article "Liv og helse i Okhaldhunga"

Menneskeverd og like muligheter

Funksjonsnedsatte må gis verdighet og mulighet til deltagelse og bli møtt som mennesker skapt i Guds bilde.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Nepal"

Like Mye Verdt

I Bajhang, et av landets vestligste distrikt, er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, og kan av og til gi et dødelig utfall.

Read article "Like Mye Verdt i Nepal"

Nyheter fra Nepal

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

KG vant pris for skoleaksjon

Kristelig Gymnasium vant årets frivillige innsamler pris fra Fundraising Norge.

Read article "Vant pris for skoleaksjon"

Stor jubel og gledestårer

Stemningen sto høyt i taket da resultatet fra årets elevaksjon på KG ble offentliggjort torsdag kveld.

Read article "Samlet inn 2,4 millioner til Nepal"

Siste videoer fra Nepal