Tilbake til normalen 

I oktober var det Soul Childeren festival i Oslo og på programmet stod en konsert på Universitetsplassen. (Foto: Soul Children)

2022 ble året da aktiviteten i Normisjon begynte å vende tilbake til det normale etter noen år med pandemi og restriksjoner. Her er noe av det som skjedde i fjor. 

Tekst: Arne Sæteren – publisert 06.01.23

Innvielsen av misjonssentre i Bergen og Trondheim var to av høydepunktene i Normisjon i 2022.  

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon var med på begge disse begivenhetene:  

– Det er ikke noe målsetting å ha finest mulig lokaler, men i det kalde landet vårt trenger vi gode rom å være i, og vi ser hvor viktig det er for arbeidet vårt. Ofte fører nye og større lokaler til vekst i arbeidet, sier han og siterer Winston Churchill: «Først former vi våre bygninger, så former de oss». 

Galleri Normisjon til ny by 

Innvielsen i Trondheim markerte også starten på et tettere samarbeid mellom Norkirken Trondheim Salem, regionkontoret til Normisjon i Trøndelag, Gå Ut senteret, Trondheim samtalesenter og B22 i Prinsens gate 22B. Alle disse enhetene har nå fått plass under samme tak i Trondheim sentrum. I løpet av dette året åpner også Galleri Normisjon en gjenbruksbutikk i dette kvartalet. 

Nærmere 600 mennesker hadde tatt veien i et vinterhvitt og sprengkaldt Trondheim for å feire gjenåpningen av Normisjons lokaler midt i byen. (Foto: Sverre Frantzen)

Oppkalt etter bilverksted 

Det nye misjonssenteret i Bergen har fått navnet Kompagniet etter Garage Kompagniet, et bilverksted i det samme huset tidlig på 1900-tallet.  

– Bygget er restaurert i sin opprinnelige stil, og vi har tatt vare på alt vi har kunnet for å bevare byggets særpreg. Nå er det ikke bygget i seg selv som er viktig sånn sett, men alle trenger et hjem og et sted å høre til, og nå har Region Hordaland endelig fått sitt hjem både til Norkirken Bergen og til regionarbeidet, sa Kristian Bjørkhaug, regionleder i Hordaland, i forbindelse med åpningen.  

Frode B. Hammer, Marit M. Hammer, Inger T. Bjørkhaug og Nils Håkon Urangsæter var blant flere som var samlet til kake og åpningsfest i Kompagniet i Bergen. (Foto: Normisjon)

Nytt vennskapsland 

I 2022 ble Tsjekkia et av Normisjons vennskapsland sammen med Aserbajdsjan, Ecuador og Cuba. I vennskapslandene har ikke Normisjon noen utsendinger, men støtter arbeidet der økonomisk og administrativt. Arbeidet drives av lokale medarbeidere. 

Kontakten med Tsjekkia startet med korttidsteam gjennom lokalt engasjement i Normisjon, og en av dem som har vært med på å starte en menighet i Tsjekkia, er Kristian Lande i Region Agder. Han bodde der sammen med sin familie i fem år. Denne menigheten bæres nå videre av både lokalt engasjerte og et team fra utlandet som bor i Tsjekkia.  

– Dette er også noe av drømmen med satsingen videre, sier Lande. 

Nå blir Tsjekkia en del av Normisjons sin portefølje og blir en del av vennskapsland-modellen.

 
Skapte sin egen arbeidsplass 

I Bangladesh har 19-åringen Sokhina Tudu skapt sin egen arbeidsplass ved å sy klær. I dette landet i Sør-Asia har Normisjon en vennskapskirke, Bangladesh Northern Evangelical Church (BNELC). Den består av mange menigheter i ulike regioner.

I Sokhinas landsby ligger en av de eldste, og det var gjennom denne menigheten hun fikk høre om syskolen, som drives av Normisjon Bangladesh.  

– Etter at jeg var ferdig på syskolen begynte jeg å sy mye hjemme. Nå vet alle i landsbyen at jeg er god til å sy, og jeg har skapt en inntekt som er blitt en viktig støtte til familien min. Vi er fire søstre og foreldrene mine, forteller Tudu. 

19åringen Sokhina Tudu er en av mange som har fått lære å sy gjennom Normisjon Bangladesh sin syskole.
(Foto: Normisjon Bangladesh)

Tomb-elever støtter Bangladesh 

Arbeidet i Bangladesh engasjerte også elever på Tomb vgs. I Råde. Den prisbelønte ungdomsbedriften, Merk UB, vil gi 20 prosent av overskuddet til et jordbruksprosjekt i Bangladesh. Totalt ble elever ved Tomb belønnet med 13 priser i kåringen om beste ungdomsbedrift i Viken. 

Merk UB har konstruert en merkekoffert til bruk under merking av lam.  

– Med en slik koffert vil man spare mye tid, og en person kan gjøre merkingen alene. Nå gjøres det ofte av to personer. Kofferten kan henges over ei grind og har flere rom med plass til utstyret som trengs, forteller Elisabeth Kristin Arntsen og Johanne Røyneberg, to av medlemmene i bedriften.  

Johanne Røyneberg (t.v.) og Elisabeth Kristin Arntsen, to av medlemmene i Merk UB på Tomb vgs. viser fram merkekofferten de har konstruert og gullbiletten de fikk i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. (Foto: Arne Sæteren)

Bibel sendt til trykk 

I mai i fjor ble Bibelen på kasonké i Mali ferdig og sendt til trykking. 

 – Vi ble ferdige med selve bibelteksten i januar 2019, og alt småpirket etterpå har tatt mye lenger tid enn vi alle trodde. Men endelig er vi i mål, skriver Guri Enger, en av dem som har arbeidet med dette prosjektet. 

Se hvor glade de er, oversetterne og konsulenten. Jeg gleder meg med dem her i Norge og skulle gjerne vært der sammen med dem. (Foto: Therese Glendrange)

Blomster på Karl Johan 

Gjennestad vgs. i Vestfold, en av Normisjons skoler, setter hver vår og sommer sitt preg på mange norske byer.

Største kunden er Oslo kommune som hver sommer kjøper 300 000 planter. I tillegg kjøper rundt tretti andre kommuner blomster fra Normisjons-eide Gjennestad i Stokke.  

Gjennestad har historie helt tilbake til 1946 da planleggingen av en hagebruksskole i Indremisjonsselskapets regi startet for alvor. Skolen er nå en videregående skole og er tett knyttet til Gjennestad drift som hagesenteret er en del av. 

Geir Mellingen, daglig leder for Hageland på Gjennestad, forteller at de har årlig omsetning på 100 millioner kroner.
(Foto: Arne Sæteren)

Nye regionblader 

Sju av Normisjons regioner kom i fjor ut med regionblader i nytt, mindre format. Fra før hadde regionene Øst og Rogaland skiftet til dette formatet.  

Noe av bakgrunnen for dette formatskiftet er at Normisjons felles produksjon av regionaviser opphørte ved årsskiftet.   

 
Digitalt Agenda 3:16 

Agenda 3:16 lanserte i fjor et digitalt magasin og app for mobil, nettbrett og pc. 

– Dette handler om å endre abonnentenes lesevaner. De som velger den digitale utgaven, enten på mobil eller pc, må vende seg til å lese på en annen måte. Tilbakemeldinger vi har fått tyder på at vi har funnet en løsning som gir en god leseopplevelse. Foreløpig har vi ikke fått noen meldinger om at dette er vanskelig, fortalte Vibeke Normann, digital redaktør, kort tid etter lanseringen. 

Bladet fortsetter med sin papirutgave. 

Agenda 3:16 lanserte i fjor vinter et digitalt magasin som kan leses både i app, på nettbrett og pc.(Foto: Per Arne Gjerdi)

Feiret 40 år i Grimstad 

Bibelskolen i Grimstad (BiG) feiret i midten av august sitt 40-årsjublieum, og kunne vise til at over 3500 studenter har gått på skolen siden starten i 1982.  

– Gjennom hele helgen var det masse flott sang og musikk, både fra studentene på TT-linja, men ikke minst fra koret Ambassadør. Koret består av tidligere studenter på musikklinja. I anledning jubileet samlet Geir Ivar Bjerkestrand dem igjen, og de løftet både festkvelden og gudstjenesten til nye høyder, forteller Marit Elisabeth Berling fra feiringen. 

En måned etter jubileet ble det klart at Anne Mari Vadset ble ansatt som ny rektor. Hun har vært ansatt ved skolen i seks år og var de siste månedene før ansettelsen konstituert i stillingen. Hun er skolens første kvinnelige rektor. 

100 år i Staffeldts gate 

Et annet jubileum i Normisjon i 2022 var at det var 100 år siden Indremisjonsselskapet flyttet til kvartalet Staffeldts gate 4.  

I 1922 tok Indremisjonsselskapets bibelskole i bruk sine nye lokaler. Takket være en landsomfattende innsamling ble skolen reist og innredet uten en eneste krone i gjeld.  

Bibelskolen, som ble startet i 1916, holdt de første årene til i Kristian August gate 5 i Oslo sentrum sammen med Indremisjonsselskapets hovedkontor.   

Bibelskolen var det første av flere byggetrinn i kvartalet Staffeldts gate, Sven Bruns gate og Linstows gate. Helt fram til fusjonen og etableringen av Normisjon var dette Indremisjonsselskapets hovedkvarter.  

Inngangen fra gårdsrommet i Staffeldts gate som tidligere var hovedinngangen til Bibelskolen. Den gamle døra og lyktestolpene er beholdt. (Foto: Arne Sæteren)

2, 4 millioner fra KG 

Hvert år samler elever på en rekke skoler inn penger til Normisjons prosjekter. En av dem, KG, i Oslo støttet i 2022 Normisjons prosjekter i Nepal med 2, 4 millioner kroner.  

I fjor het aksjonen «Elevate» som betyr å løfte opp. Elevene har hatt loddsalg, solgt boller og kake i Oslos gater, lansert egen kleskolleksjon og sang og arrangert misjonsløp.  

Pengene gikk til to av Normisjons prosjekter i Nepal, både med fokus på å bekjempe voldspraksiser mot kvinner og å gi barn og voksne med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta aktivt i samfunnet. 

Soul Children samlet flere tusen 

Etter noen år med pandemi kunne Acta – barn og unge i Normisjon, igjen invitere til Soul Children festival.  

21.–23. oktober var rundt 2000 unge og voksne fra korbevegelsen samlet i Oslo Spektrum. På programmet stod blant annet en konsert på Universitetsplassen lørdag etter middag, og hele Karl Johans gate ljomet av sang og musikk fra Soul Childrens enorme «Mass Choir». 

Ny leder i Acta 

Etter sju år som daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon, sa Kristian Øgaard i fjor opp sin stilling, og rett før jul ble Runar J. Liodden ansatt. Han er nå kapellan i Modum menighet i Buskerud. 

Liodden, som tiltrer stillingen 1. april, forteller at han ble oppfordret til å søke:  

– Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for tilliten som Acta viser ved å tilby meg stillingen som daglig leder. Acta og Nomisjon har jeg et hjerte for og som leder får jeg nå mulighet til å formidle verdens viktigste budskap på nye arenaer og være med og utvikle ledere. Jeg har et hjerte for lederskap og jeg synes måten Acta gjør dette på er veldig bra. 

Flere ble kristne gjennom seniorarbeidet 

I juni hvert år inviterer seniorutvalget i Normisjon til leir på en av organisasjonens folkehøgskoler, i fjor på Bakketun i Verdal, og i år går turen til Alta folkehøgskole (tidligere Øytun). Tidlig på høsten samles seniorene i Hemsedal. 

– Seniorarbeid er et lavterskeltilbud, men ikke et lavprofiltilbud. For mange mennesker er det lettere å våge seg inn på et formiddagstreff enn et møte på bedehuset, sier normisjonsveteranen Svein Granerud.  

Granerud (72) fikk seniorarbeidet med i sin portefølje da han ble pensjonist. Han er imponert over det seniorarbeidet som finnes lokalt og regionalt i Normisjon. 

– Kreativiteten er stor, og det er kanskje det som gjør det attraktivt for mennesker med et mer perifert forhold til kristen tro. Men selv om terskelen er lav, er ikke profilen lav. Målsettingen er at mennesker skal komme til tro og bli bevart i troen, og vi vet at flere har blitt kristne på noen av våre arrangement, forteller Granerud. 

Nesten 70 seniorer var med på turen til Hovden i september. Turen ble arrangert av seniorutvalget i Normisjon region Agder.
(Foto: Tora Synnøve Ekedal)