Tre bønner du kan be for Mali

Vi har skrevet ned tre konkrete bønneemner som du kan være med og be for samarbeidslandet vårt Mali.

Tekst: Normisjon – Foto: Adobe Stock/adobestock.com – Publisert: 08.09.23

I Bibelen gir Gud oss et løfte om at når vi samles i hans navn, så vil han være midt i blant oss. For et fantastisk løfte!

I Matteusevangeliet kapittel 18, 19-20 står det:

«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Her er tre bønneemner du kan ta med deg denne helgen og i uken som kommer:

  1. Be om fred i Mali
  2. Be for kristne som står i en vanskelig hverdag
  3. Be om at arbeidet vårt skal fortsette å utruste lokale kristne

Uroen i landet

Ulike opprørsgrupper blir stadig mer aktive i Mali, og sikkerhetssituasjonen er svært krevende. Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser til Mali utenfor Bamako, siden 2013.

Bønneemne: Be om fred i Mali.

Kristne som står alene

I Mali preger den vanskelige sikkerhetssituasjonen hverdagen for de lokale kristne. Flere lever i områder hvor de er den eneste kristne i sin folkegruppe, og det er vanskelig å reise i landet for å treffe andre.

Bønneemne: Be for kristne som står alene i troen.

Arbeidet vårt

I Mali jobber vi for å utruste og disippelgjøre kristne som mangler bibelopplæring og kristent fellesskap. Gjennom et læringsfellesskap samles menigheter og kristne til samhold, bønn og utrustning. Vi driver også en bibelskole med bibelopplæring.

Bønneemne: Be om at vi kan få lov til å utruste flere kristne i Mali til å dele evangeliet med nye, og at flere skal få tilgang på et kristent fellesskap.

Tusen takk for at du vil være med i bønn for arbeidet vårt!

Les mer om hva vi gjør i Mali her

Vår utsending som har bodd og arbeidet i Mali i 20 år, har også en blogg hvor du kan få jevnlige oppdateringer. Den finner du her