Trenger flere medvandrere

I sommer var seniorer fra store deler av landet samlet til leir på Alta folkehøgskole. Bildet er tatt utenfor Juhls sølvsmie i Kautokeino. 

– Man må ikke være profesjonell for å kunne snakke med andre mennesker om tro og liv. Mange eldre kristne trenger å styrke sin selvtillit som samtalepartnere, mener Svein Granerud, seniorkoordinator i Normisjon.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Solveig Andersen

Normisjons sentrale seniorutvalg, der Granerud er med, har den siste tida vært opptatt av sjelesorg blant seniorer, og sender nå ut en veiledning til regionale og lokale seniorutvalg i Normisjon.

– Gjennom vårt seniorarbeid har vi sett et økende behov for sjelesorg. Det er mange som ønsker noen å snakke med, og det vil vi gjerne imøtekomme. Derfor vil vi bevisstgjøre hvor viktig dette er, og gir en veiledning til dem som er engasjert i seniorarbeidet. Vi håper flere kan bli samtalepartnere, sier Granerud, og legger til:

– Et viktig moment i all sjelesorg er evnen til å lytte og bygge tillit. Det er avgjørende for å bli en god medvandrer. Det er også viktig å ha tålmodighet, vise respekt og forståelse, og la den enkelte oppleve seg verdifull. 

Lavterskel tilbud

Svein Granerud betegner seniorarbeidet som et lavterskeltilbud med en klar forkynnende profil.

– Det er ikke uvanlig at mennesker som lever i troens ytterkant søker tilbake til troens kjerneområde når de blir eldre. Noen av dem møter vi på våre arrangement, og det er viktig at vi kan gi hjelp til dem gjennom forkynnelse og personlige samtaler, understreker han.

– Behovene endrer seg

Granerud og seniorutvalget erfarer at behovene endrer seg etter hvert som man blir eldre. I veiledningen som nylig ble sendt ut, vises det til spørsmål som seniorer i særlig grad kan ønske å samtale om: 

«Ensomhet, behov for fellesskap. Usikkerheten ved å være ny et sted. Savn, sorg og livsendringer på grunn av helse, opplevelse av ikke lenger ha noen verdi.»

Seniorleir i Nordfjord

Normisjons sentrale seniorutvalg arrangerer hvert år tre leirer for seniorer. På forsommeren er det leir på en av Normisjons folkehøgskoler og på høsten inviteres det til fjell-leirer i Hemsedal. I år var det leir på Alta folkehøgskole (tidligere Øytun) og neste år blir det leir på Nordfjord folkehøgskule på Sandane 10.–14. juni. Hovedtaler blir Kurt Hjemdal.

Normisjons sentrale seniorutvalg består for tiden av Hilde Halvorsen, Elisabet Heggheim, Gunnar Lilleaasen, Torstein Haukalid, Helge Håland og Svein Granerud.