Trening i å tjene

Med et ønske om å hjelpe reiser et lederteam rundt i Kambodsja. De vil hjelpe kirkeledere og menigheter til å vokse i både tro og størrelse. Nye ledere trenes opp, og Guds rike vokser.

27. desember 2019
Tekst Bjørn Aron Rydland

Foto Bjørn Aron Rydland/David Einan/Emilie Løvaas Wang/Amalie Holm

Sithoun Seap er nasjonal leder for Normisjons arbeid i Kambodsja.

– Gud gjør så mye her i Kambodsja, jeg takker Gud for at han hjelper oss, sier Sithoun Seap.

Han er nasjonal leder for Normisjons arbeid i Kambodsja, et stort og omfattende arbeid som består av mange ulike prosjekter. Staben på han er leder for består av syv medarbeidere. De har ulike ansvarsområder i arbeidet, men samarbeider tett.

Ledertrening

En gang i måned reiser et team bestående av lokale ledere til fire av provinsene i Kambodsja. I hver provins inviterer de lokale pastorer og menighetsledere til å delta på en dag med ledertrening. I løpet av 6 måneder har de besøkt alle provinsene i Kambodsja, og da begynner de på nytt igjen med runden. Dette arbeidet har de drevet med i 9 år. 

– Vi reiser rundt for å tjene menighetene, forteller Dara, en av lederne fra Phnom Penh. 

Målet er verken å opprette nye menigheter eller å påvirke læren i de allerede etablerte menigheten. Formålet med treningen er å hjelpe menighetene og kirkene å vokse, å tjene Guds rike sammen som en familie.

Temaet for denne turen er «familie til velsignelse». Hver gang lederne kommer til samme provins underviser de i ulike temaer. Målet med dette temaet er at de lokale kirkelederne skal føle seg velsignet. De undervises også i de fem kjærlighetsspråkene, slik at menighetsmedlemmene skal lære å ta bedre vare både på hverandre og sine familier. Hvis lederne vokser som en familie vil kirken vokse.

Vitnesbyrd
Vitnesbyrd er en viktig del av ledertreningen. Hver dag, etter at lederne har introdusert seg selv, er det en kort undervisning om hvorfor det er viktig å dele vitnesbyrd: For å prise Gud og for å oppmuntre hverandre. 

– Å dele vitnesbyrd kan være med på å oppmuntre hverandre til be og legge alt framfor Gud, en påminnelse som spesielt er viktig for menigheter med utfordringer, sier Dara. 

Deltagerne setter seg derfor sammen i grupper og deler vitnesbyrd med hverandre. Deretter deler en av personene på gruppa vitnesbyrd som kan være til oppmuntring til resten av forsamlingen. 

Oppbygning og oppmuntring går igjen i ledertreningen. Menighetene teller opp hvor mange nye kristne det er, både voksne og barn, hvor mange som er døpt og hvor mange nye huskirker som har blitt startet opp siden sist. Dette feires med lovprisning, bønn og takk til Gud.

Tidligere var Sithoun med på hver tur, men etter opptrening har de lokale lederne i provinsene gradvis tatt mer ansvar. Disse frivillige lederne samles hver 6. måned. Der deler de utfordringer og diskuterer hva kirkene i Kambodsja trenger de neste seks månedene. Til slutt forbereder de undervisningen de skal gi kirkelederne sammen. I tillegg til denne ledertreningen driver de også Agenda 1 arbeid i Kambodsja. Det er et nettverk av menigheter som brukes for å utruste og gi ledere redskap til å utvikle menigheter. 

Evangelister
– Rundt om i Kambodsja har vi rundt 130 evangelister, forteller Sithoun. Dette er lokale evangelister. De når derfor ut i lokalsamfunnet på en måte tradisjonelle misjonærer ikke gjør. Også for evangelistene arrangerer Sithoun og temaet regelmessige samlinger hvor de får undervisning og opptrening. 

Evangelistene er helt sentrale når det hvert år arrangeres godhets- og evangeliseringsaksjon. Da arrangeres det fire møter fordelt på to provinser, og på aksjonen i 2019 fikk 1530 nye kristne en huskirke å gå i. Aksjonen arrangeres av de lokale, og hvert år kommer det mange nordmenn for å hjelpe til og støtte opp under arbeidet som blir gjort.

Sithoun forteller hvordan støtte fra Norge har hjulpet ham og motivert ham til å bli pastor. Da han begynte å jobbe med norske team hadde han kun ansvar for det praktiske, men han ble gradvis utfordret til å ta mer ansvar, og nå har han vært pastor i kirken Light of Life i snart ti år. 

Familieleir

– Jeg har selv vært i Norge, forteller Sithoun. Da han var i Norge sammen med familien sin i 2013, var de med på en familiecamp. Der fikk det oppleve noen av forskjellene på kambodsjansk og norsk familiekultur. Det ønsket han og kona å ta med seg hjem, og siden 2014 har de arrangert familiecamp hvert år. Noen av årene med hjelp fra Norge, andre år på egenhånd. Målet er at foreldre og barn skal få en bedre relasjon til hverandre. Det arrangeres både fellesmøter med lovprisning og familieaktiviteter. Der må familiene samarbeide for å gjennomføre ulike oppgaver. 

Hvert år inviterer de ledere fra hele Kambodsja. Målet er at de skal ta med seg det de lærer hjem og bringe det videre.

– Jeg er veldig glad i teamet, vi kjenner hverandre veldig godt, vi er som en familie, forteller Sithoun. Å kjenne hverandre, både styrker og svakheter, er noe det er stort fokus på i undervisningene teamet holder, men det gjelder også for dem selv. Teammedlemmene spiller på hverandres styrker, og stiller opp for hverandre. 


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.

Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret.