Unge i India får en ny sjanse

En ung kvinne fletter sammen en kurv med teknikker hun har lært på yrkesskolen Normisjon støtter.

Langt ute på landsbygda i India ligger Lahanti Institute of Multiple Skills. Skolen gir utdanning til de aller fattigste i samfunnet.

Tekst: Johanne Dirdal-Gustad – Foto: Ganesh Foto – Publisert: 14.04.23/Ferskvare 1 2023

Nordøst i India, finner du staten Jharkhand. Her har Normisjon vært til stede siden Santalmisjonens begynnelse og støttet lokalbefolkningen gjennom ulike kort- og langvarige prosjekter.

Som den nest fattigste staten i India, møter Jharkhand på mange utfordringer. Det regnes med at hele 42 proent av befolkningen lever under fattigdomsgrensa.

Utdanning er veien ut av fattigdom

En av de aller beste måtene å hjelpe mennesker ut av fattigdom er gjennom utdanning. Derfor støtter Normisjon en yrkesskole som heter Lahanti Institute of Multiple skills (LIMS).

LIMS er rettet mot minoritetsungdom som av ulike grunner har falt ut av skolesystemet tidlig i livet. Mulighetene for å få jobb i regionen uten utdanning er få. Uten utdanning havner menneskene gjerne i sårbare situasjoner, og sjansen for å bli utnyttet øker.

En ny sjanse

LIMS gir en ny sjanse til de som vanligvis ikke ville fått det. På skolen er det ulike yrkesretninger som er relevante for jobbmarke- det i regionen. Noen av retningene de tilbyr er IT, mikrofinans, forretningsutvikling og ulike former for håndverk. I tillegg til å spesialisere seg innenfor sitt felt, får studentene undervisning i.

Studentene kan velge mellom flere ulike fag som forretningsutvikling, håndverk, finans og mer.

Les mer om hvordan du kan støtte LIMS her

Se film fra yrkesskolen i India her

Bærekraftig skole

Det er viktig for LIMS å drive bærekraftig. Skolen jobber for å bli selvforsynt med strøm gjennom solcellepaneler og med mat gjennom grønnsakshager og jordbruk.

I tillegg har skolen begynt å dyrke materialene de trenger til bruk i undervisning.

LIMS er også opptatt av at det skal være bærekraftig for studentene å gå på skolen. Ettersom mange av studentene har lav økonomi, gir skolen studentene mulighet for å jobbe deltid på campus for å dekke skoleavgiften. Deltidsjobben er også gjerne innenfor et av håndverksfeltene, som gjør at de får ekstra læring.

Studentene får også mulighet til å bo på et internat på campus om de ønsker og har behov for dette. Mulighetene for deltidsjobb og å bo på internatet, gjør at flere får mulighet til å gå på skole.

Lahanti Institute of multiple skills har siden oppstarten i 2015 gitt flere tusen ungdommer verdige jobber, og håp for fremtiden.

I Jharkhand er alternativet for mange å jobbe i steinindustrien, som innebærer hardt, fysisk arbeid 10-12 timer om dagen

Gir ringvirkninger

To av de mest populære kursene omhandler bruk av bambus og vann-hyasint. Her lærer studentene å flette ulike produkter, som de etter fullført kurs kan få bestillinger på gjennom LIMS, eller flette selv og selge på markeder. Studentene blir også oppfordret til å formidle kunnskapen sin videre til familie og venner i landsbyene sine.

Dette betyr at selv om det kanskje bare er en eller to fra en landsby som har fått opplæring på LIMS, kan en hel landsby dra nytte av det og ringvirkningene blir enorme.

Yrkesskolen Lahanti Institute of Multiple skills (LIMS) eies av Evangelical Social Action Forum (ESAF) og ligger i Jharkhand, Indias tettest befolkede og fattigste delstat. Lahanti betyr utvikling på santali