Utruster unge ledere 

Actaleder Runar Liodden underviser på ledernettverket i Oslo.

Acta – barn og unge i Normisjon har startet nye ledernettverk i Oslo og Bergen. – Målgruppen er studenter som har gått på Normisjons bibelskoler eller folkehøgskoler med kristen profil, forteller Marit Elisabeth Berling, skoleutvikler i Normisjon.

Tekst: Normisjon – Foto: Sigrid Flesjå Olsen – Publisert 04.12.2023

Ledernettverk er Actas satning på å ivareta og utruste ledere i alderen 20-26 år.

I Oslo har det vært et slikt nettverk i noen år, og i oktober i år fikk Bergen sitt første ledernettverk. Marit Elisabeth Berling, som har vært lærer og inspektør på Bibelskolen i Grimstad (BiG), forteller at en gammel drøm nå har gått i oppfyllelse.

– Da jeg jobbet på BiG sendte vi hvert år fra oss veldig mange gode ledertyper. Vi ønsker å fortsette relasjonen med dem, også etter året på bibelskole. Vi vil fortsatt utfordre, utruste og heie på dem som ressurser i Acta og Normisjon, forteller hun. 

Råd og tips

Ledernettverkene samles fem ganger i løpet av et skoleår. På samlingene deler de måltid og fellesskap, bønn og lovsang og har undervisning og samtaler. I tillegg har deltakerne faste grupper der man kan dele gleder og utfordringer i tjenesten, få råd og tips og muligheten til å be for hverandre.

Vegard Tennebø (45), en av lederne for Normisjons arbeid i Norge, er også begeistret for ledernettverkene:

– Det skjer så mye god ledertrening lokalt og på skolene våre. For Normisjon som bevegelse er det viktig å skape kontakt mellom de ulike miljøene våre, sier han.

Han drømmer om å koble folk sammen slik at vi kan lære mer av hverandre:

– Jeg kaller det Normisjons PULS: å plante, utvikle, ledertrene og sammenkoble, sier han og henviser til Normisjons strategi for de neste årene.

To av medlemmene i ledernettverket i Oslo, Julie Høgmo Madsen (t.v.) og Maria H. S. Imingen.

Flere nye

På den første samlingen i ledernettverket i Bergen var det fem deltakere mens det er ventet to nye medlemmer på neste samling. 

Arbeidet her ledes av Thomas Hammer, Acta-leder i region Hordaland. I Oslo er det nå tolv medlemmer og dette nettverket ledes av Sigrid Flesjå Olsen, prosjektleder i Acta, Marit Elisabeth Berling, skoleutvikler og Bertel Emil Hjortland, hovedprest i Storsalen.

Gjøres enkelt

Både Berling og Tennebø tenker stort om hva slike ledernettverk kan bety for Normisjon og Acta, og for deltakerne. Samtidig er de begge opptatt av at det må være enkelt å delta. 

– Dette er en gruppe som har det travelt. Mange av dem er i frivillig tjeneste samtidig som de studerer og jobber, sier Berling.

– Noen har tjeneste i Normisjon, andre har ikke det. Men vi tenker at Gud har gitt oss en rolle i å trene andre. Er det da et problem at vi trener mange som ikke er i Normisjon, spør han også, før han selv svarer: 

– Det er det ikke. Og kanskje er det på denne måten vi finner våre nye folk i Normisjon. Framtidens pastorer, misjonærer og Acta-ledere, avslutter Vegard Tennebø.