Vær med og be

Hver måned har Normisjon en bønneaksjon knyttet til visjonen vår: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Nå i oppstarten av det nye året oppmuntrer vi deg og ditt fellesskap til å både be og takke.  

Tekst: Normisjon – illustrasjonsfoto. Publisert 10.01.23

Januar bringer ofte med seg nytt håp for året, for livet, for troen. Men samtidig kjenner vi kanskje tyngden av å løfte og bære livsvanskeligheter eller uløste verdensproblemer eller personlige utfordringer fra i fjor eller kanskje fra lang tid tilbake? Kanskje starter vi året med mange temaer på bønnelista vår? 

Bønnevaner. 

Bønn er en sentral del av både liv og arbeid for oss som er engasjert i misjon. Vi i Normisjon vil derfor gjerne oppmuntre deg til å styrke bønnevaner du allerede har. Be for det som akkurat du har på hjertet ved starten av det nye året. 

Begynn gjerne å bygge nye bønnevaner hvis det kanskje er lenge siden du har satt av tid til å be. Eller kanskje det er i småfellesskapet eller menighetsfellesskapet dere trenger å oppmuntre hverandre til å bygge bønnevaner som gruppe? 

Bønn og takk. 

I januar oppmuntrer vi til å legge fram det vi strever med i bønn til Gud. Men vi oppmuntrer også til å takke. I Efeserbrevet 5, 20 oppfordrer Paulus til å takke under alle forhold: Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.

Hva har nettopp du og ditt fellesskap å takke for? Hva bærer du med deg av takknemlighetstanker som du kan løfte fram for Jesus i bønn? Hva kan du takke for i forbønn for andre? 

Forslag til noen takketemaer knyttet til Normisjons arbeid:  

Takk for Normisjons skoler og personalet som jobber på skolene. 

Takk for tilveksten av mennesker til våre 46 menighetsfellesskap.

Takk for arbeidet som våre utsendinger og internasjonale partnere gjør utenlands. 

Takk for trofastheten til mennesker i våre mer enn 700 misjonsforeninger. 

Takk for gaver gitt til Normisjon og for våre trofaste fastgivere. 

Takk for forbedere som ber for misjonsarbeidet. 

HVORDAN KAN DU ELLER FELLESSKAPET DITT DELTA I BØNN?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber alene eller ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du har faste bønnetider med familien eller har en gruppe du ber sammen med? Trenger du inspirasjon til måter å be på så klikk her.

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn sammen med oss nå i 2023.