Vær med og be

Hver måned har vi i Normisjon en bønneaksjon knyttet til ulike temaer. Men nå i sommer vil vi rett og slett oppfordre til bønn og til å bygge gode bønnevaner som kan vare. 

Tekst: Normisjon – Foto: Illustrasjon – Publisert: 01.07.22

Normisjon er en stor bevegelse og vi har viktig arbeid både i Norge og i våre samarbeidsland. Det siste året har vi her på nettsidene hver måned oppfordret til å be for ulike temaer knyttet til arbeidet Normisjon driver. Men nå i sommermånedene vil vi rett og slett invitere deg til å be for det du er opptatt av.

For de menneskene i ditt liv som du tenker på. For det som skjer rundt deg der du bor. For verden. For enkeltmennesker. For det som ligger deg på hjertet. Og for det du trenger i ditt liv. 

Bønn er en del av Normisjon som bevegelse. Vi trenger å være et bønnelag. Og nå vil vi oppmuntre nettopp deg og din familie, dine venner eller ditt fellesskap til å be. 

Her er noen ideer til måter du eller dere kan be på:  

Kanskje du kan lage en bønnerytme? Be til bestemte tider i løpet av en dag eller en uke? Noen liker å be om morgenen. Andre ser på en bønneapp i lunsjen eller ber kveldsbønn med Bibelen. Her vet du best hva som passer for deg i ditt liv. Men har du en fast rytme for når du eller dere ber så er det enklere å holde fast på bønnevanen. 

Bruk digitale ressurser til å be. Det finnes gode bønneapper på norsk og engelsk. Du kan få dagens bibelord på epost fra Bibelselskapet og bruke det som bønneresurss. Du kan be med venner i andre byer, steder eller i utlandet via zoom eller Teams eller WhatsApp for eksempel. 

Det å be med Salmenes bok i Bibelen er en gammel bønnepraksis som det er fint å koble seg på. Da kan du for eksempel lese en salme som bønn hver dag, enten morgen eller kveld. Det kan være fint å be og lese salmene i den rekkefølgen de står i Bibelen. 

Be med musikk. Det å lytte til musikk er en form for bønn som de som liker lovsanger eller for eksempel klassisk musikk og salmer kan gjøre til en god bønnevane. 

Kan du bli med i eller skape et bønnefelleskap? Det er lettere å holde fast ved vaner hvis man har noen å «trene» på vanen sammen med. Kanskje du allerede har et bønnefellesskap i familien eller i menigheten eller på nettet. Eller kanskje du er den som kan ta initiativ til å skape et slikt fellesskap der du bor? For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg til stede, sier Jesus. Er det du som kan samle to eller tre til å be der du bor i sommer?  

«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»  (Matteus 18, 19- 20.)