Vær med og be

   

Hver måned har Normisjon en bønneaksjon knyttet til visjonen vår: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. I februar vil vi invitere deg til å be for utsendingene våre.   

Tekst: Normisjon – foto: Illustrasjon/Håkon Johannes Slettevold/Normisjon – Publisert: 03.02.23

Normisjon har i dag 18 utsendinger fra Norge + to ettåringer som jobber med misjonsarbeid og diakonale prosjekter i våre samarbeidsland.

Vi har også flere internasjonale utsendinger som jobber i partnerskap med oss og Normisjons egne utsendinger i 13 ulike land. Og så har vi mange svært dyktige nasjonale medarbeidere som virkelig står i en misjonsgjerning. Noen av de er ansatt av oss. Andre er ansatt andre steder, men får lønn fra våre budsjetter.   

– Tore Bjørsvik, internasjonal leder, hvordan kan vi best være med på bønnelaget for utsendingene våre nå i februar?

– Det enkleste svaret på det er vel: Vær med og be. Å faktisk gjøre det. Husk på utsendingene, prosjekter de jobber med og samarbeidspartnere de har, sier Tore.

– Vi har utsendinger i både Senegal, Mali, Bangladesh, Nepal og Thailand (via IMI). I tillegg har vi utsendinger i mer sensitive områder. De kan du også be for, for Gud kjenner både ansikt, navn, oppgave og livssituasjon. Vi ber jo til en Gud som vet og som strengt tatt ikke er avhengig av detaljer fra oss. 

Normisjon jobber også med rekruttering av nye utsendinger og ettåringer til våre samarbeidsland. 

– Hva kan vi be for når det gjelder rekruttering? 

– At vi kan lykkes med rekruttering, nå i første runde til Bangladesh og Senegal. Her er det prosesser på gang. 

Inspirasjon

– Har du en fersk og inspirerende historie å dele med oss fra arbeidet i våre samarbeidsland? 

– Har faktisk lyst til å nevne en epost jeg fikk nylig. Den handler om å be for og bli glad i, men det er en historie fra Norge. Den handler om en familie som kommer fra et unådd folkeslag og som i dag bor i Norge. En annen familie begynte å be for dem og inviterte dem etterhvert inn i et fellesskap hvor de ble kjent med Jesus. Misjon skjer ikke bare i utlandet. Det skjer også i Norge. Unådde folkeslag bor iblant oss. Be for dem. Bli venner med dem. Bli glad i dem.  

Forslag til konkrete bønnetemaer:  

  • Be for helse og sikkerhet for våre utsendinger. 
  • Be for gode samarbeidsrelasjoner og relasjon er i lokalsamfunnene. 
  • Be om at arbeidet må gi vekst. 
  • Be for prosjekter og samarbeidspartnere. 

Hvordan kan du eller ditt fellesskap delta i bønn?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber alene eller ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du har faste bønnetider med familien eller har en gruppe du ber sammen med? Trenger du inspirasjon til måter å be på så klikk her.

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn sammen med oss i Normisjon.