Vær med og be

Nå ønsker vi å løfte frem bønnearbeidet i Normisjon på nye måter. Og du inviteres til å være med å be. Månedens bønnetema i juni er «de unådde».

Fremover vil du inviteres til bønn for nytt bønnetema hver måned. Foto: Normisjon/illustrasjonsfoto/canva.
Tekst: Normisjon

Hver måned fremover kommer vi til å ha et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget til Normisjon.

Visjonen vår er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Denne måneden ber vi derfor for de unådde. Normisjon har allerede arbeid blant 25 unådde folkegrupper i ulike deler av verden. Flere av disse folkeslagene lever i områder i Asia som nå er hardest rammet av koronapandemien.

Hvordan kan du være med og be?
Vi inviterer deg til å omslutte arbeidet for å nå de unådde på den måten som det er naturlig for deg. Kanskje du er en av dem som har en bønneliste og som ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst løfter opp bønner når du har tid? 

Ber du alene? Eller sammen med andre? Kanskje du helst legger bønnetemaer fram for Gud i forbindelse med møter og gudstjenester sammen?

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du nå til å være med i bønn.

Hva skal vi be for i juni?
Vi vil gjerne gi deg litt informasjon om månedens bønnetema.

Derfor har vi spurt internasjonal leder Tore Bjørsvik, om å fortelle litt om de unådde folkeslagene Normisjon jobber blant.

– Hva vil det egentlig si at et folkeslag er «unådd»? 

– Det betyr at det er veldig få kristne blant det folkeslaget. Det vanligste er å sette en grense på 2 prosent for å kunne kalle folkeslaget for «unådd». Dersom det er under 0,1 prosent kristne regnes det folkeslaget blant de «minst nådde». Av de 25 unådde folkeslag vi jobber blant eller mot så er det blant fem av disse veldig få kristne. 

– Hvor i verden er de unådde folkeslagene som Normisjon jobber blant? 

– Normisjon har i dag arbeid i 11 land. I nesten alle av disse landene er det unådde folkeslag. I Bangladesh bor verdens største unådde folkeslag. India er landet med flest unådde folkeslag.  

I noe av vårt arbeid møter vi mennesker som er fra folkegruppen Fulani, som regnes å være blant de minst nådde. Foto: illustrasjonsfoto/adobe.stock

– Hvorfor er det viktig for Normisjon å nå de unådde?

– Misjonsoppdraget er gitt av Jesus selv. Han satt fokus på at evangeliet skal deles med alle. Folkeslagene er også adressert som ulike grupper som skal få muligheten til høre og oppfyllelsen av dette er knyttet til Jesu gjenkomst. 

– Har du en historie å dele fra dette arbeidet som forteller oss at det nytter? 

– I Kambodsja har vi et utbredt evangeliserende og kirkebyggende arbeid. Satsingen er generell og rettet mot ulike menigheter, men vi ser nå at vi får berøringspunkter med enkelte unådde folkegrupper. Det åpner for at vi kan bidra til at kristne i Kambodsja kan nå sine egne unådde folkegrupper med evangeliet. Vår mulighet er å sette fokus på dette. 

– Hvilke konkrete bønnebehov ser du for de unådde akkurat nå i juni? 

– Vi må be for brødre og søstre i Sør-Asia, i Nepal og India spesielt som er hardt rammet av pandemien. Be om at vi må se muligheter og at dører kan åpnes slik at flere folkeslag kan få møte et vitnebyrd om Jesus og få sette sitt håp til Gud. 

Vær med og be. Du kan bruke de konkrete bønnemnene eller be for de unådde på din egen måte.