India

Et kontinent i seg selv

Med godt over en milliard mennesker er India et kontinent i seg selv. Republikken har mye av det meste, krydder, lukter, fremkomstmidler, kulturer, religioner og spektakulær natur. Men mangesidigheten inkluderer også mye urettferdighet og fattigdom.

Landet har også størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjon jobber gjennom en selvstendig nasjonal kirke som har over 500 menigheter hvor de alle fleste medlemmene stammer fra urfolk, som santalene.

Mange etniske minoriteter som santalene blir regnet som kasteløse og opplever stor fattigdom og undertrykkelse. Derfor samarbeider også Normisjon med lokale partnere om utdanning, helse og samfunnsutvikling i India for å styrke disse urfolk-gruppene.

Gi en gave

Våre prosjekter i India

Like Mye Verdt

Like Mye Verdt er en samlebetegnelse på Normisjons prosjekter med fokus på jenters og kvinners rettigheter i Bangladesh, India og Nepal. Prosjektene fokuserer på utdanning, selvhjelpsgrupper, rehabilitering og yrkesopplæring til jenter og kvinner utsatt for prostitusjon og menneskehandel.

Read article "Like Mye Verdt"

Menighetsbygging og evangelisering i India

India er det landet i verden med flest unådde folkeslag. Normisjon støtter en kirke som driver evangeliseringsvirksomhet blant unådde folkeslag og utstrakt disippel- og ledertrening.

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i India"

Samfunnsutvikling i India

Steinindustrien i India har skutt fart og det samme har utnyttelsen av sårbar arbeidskraft. I Assam har det lenge foregått en blodig konflikt som har ført til mange internflyktninger. Normisjon jobber med å hjelpe begge disse gruppene. 

Read article "Samfunnsutvikling i India"

Utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten den at en tredel av indiske barn slutter på skolen etter femte klasse og bare en femdel begynner på videregående skole.  Mange av de som faller ut kommer fra minoritetsgrupper. 

Read article "Utdanning i India"

Nyheter fra India

Ber om bønn

Medarbeiderne våre i India og Bangladesh forteller nå om et spesielt behov for bønn.

Read article "Ber om bønn"

En million til steinknuserne

Fjorårets russekull på Framnes samlet inn over en million kroner til støtte for fattige arbeidere i India.

Read article "En million til steinknuserne"

Investér i fremtiden

I neste uke kan du få med deg en spennende investeringsmulighet i et IKEA-prosjekt med sosial profil.

Read article "Investér i fremtiden"