India

Et kontinent i seg selv

Med godt over en milliard mennesker er India et kontinent i seg selv. Republikken har mye av det meste, krydder, lukter, fremkomstmidler, kulturer, religioner og spektakulær natur. Men mangesidigheten inkluderer også mye urettferdighet og fattigdom.

Landet har også størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjon jobber gjennom en selvstendig nasjonal kirke som har over 500 menigheter hvor de alle fleste medlemmene stammer fra urfolk, som santalene.

Mange etniske minoriteter som santalene blir regnet som kasteløse og opplever stor fattigdom og undertrykkelse. Derfor samarbeider også Normisjon med lokale partnere om utdanning, helse og samfunnsutvikling i India for å styrke disse urfolk-gruppene.

Gi en gave

Våre prosjekter i India

Helse i India

Minoritetsbefolkningen i India har store helseplager som skyldes dårlig ernæring, stor arbeidsbelastning og liten mulighet til å hevde sine egne rettigheter. Det ønsker Normisjon å gjøre noe med.

Read article "Helse i India"

Like Mye Verdt

Hver femte jente blir offer for barneekteskap. Denne skadelige praksisen bryter med jenters rettigheter til helse, utdanning og muligheter. Du kan stoppe det!

Read article "Like Mye Verdt"

Menighetsbygging og evangelisering i India

India er det landet i verden med flest unådde folkeslag. Normisjon støtter en kirke som driver evangeliseringsvirksomhet blant unådde folkeslag og utstrakt disippel- og ledertrening.

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i India"

Samfunnsutvikling i India

Steinindustrien i India har skutt fart og det samme har utnyttelsen av sårbar arbeidskraft. I Assam har det lenge foregått en blodig konflikt som har ført til mange internflyktninger. Normisjon jobber med å hjelpe begge disse gruppene. 

Read article "Samfunnsutvikling i India"

Utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten den at en tredel av indiske barn slutter på skolen etter femte klasse og bare en femdel begynner på videregående skole.  Mange av de som faller ut kommer fra minoritetsgrupper. 

Read article "Utdanning i India"

Nyheter fra India

Aksjon mot fattigdom

Onsdag 5. desember sparker Normisjon i gang sin aller første TV-aksjon – direkte på internett! Normisjons aller første TV-aksjon blir å se på tv.normisjon.no og på Normisjons Facebook-side fra klokka 19.30 onsdag 5. desember.

Read article "Aksjon mot fattigdom"

Ny tilnærming til misjon

Under ledelse av Gladstone Kumar har Normisjons Asiabase stått i spissen for en ny tilnærming til misjon i Sør-Asia. – Vi tror at Gud er en gud for nye strategier, sier Gladstone.

Read article "Ny tilnærming til misjon"

Land og støv

På en betongplattform midt i en landsby er menn og kvinner samlet for å diskutere et viktig tema – deres landrettigheter. Sammen har de bestemt at de skal kjempe lovens vei for ikke å måtte leie bort sitt land til steinknuseverk.

Read article "Land og støv"