Vekkelse i Kambodsja

Kjetil Vestel Haga synes det var sterkt å delta på evangeliseringsaksjon i Kambodsja. Flere sa ja til Jesus og ble helbredet fra plager.

Nylig var generalsekretær Kjetil Vestel Haga på besøk i Thailand og Kambodsja. Der opplevde han blant annet vekkelse i den lokale kirka. 

Tekst og foto: Normisjon – Publisert: 19.03.23

– Besøket i Sørøst-Asia var en flott opplevelse. På nært hold fikk vi oppleve mange som kom til tro på Jesus, og vi så at Den hellige ånd helbreder mennesker også i dag. Alt dette skjedde gjennom nasjonale medarbeidere. Det var sterkt å delta på, sier Kjetil Vestel Haga, som nylig kom tilbake fra Norge etter et par ukers reise.

–  Som generalsekretær er det viktig for meg å se arbeidet vi har i ulike samarbeidsland, sier han.

Reiseruta startet sør i Kambodsja og gikk via hovedstaden Phnom Penh og hovedstaden i Thailand, Bangkok, til Muktahan, nord i Thailand. I disse to landene har Normisjon i en årrekke jobbet med både bistandsarbeid, organisasjonsutvikling og samarbeid med lokale kirker. 

Tolvte evangeliseringsaksjonen

IMI-kirken i Stavanger har hatt et engasjement i denne regionen siden 2005. I dag er det internasjonal leder i IMI-kirken, Terje Høyland, som er primus motor for arbeidet i Kambodsja, men Kjartan Sørheim jobber spesielt med Thailand. 

Årlig arrangeres en evangeliseringsaksjon med mål om å nå de unådde folkegruppene i Kambodsja. 

– Vi startet disse evangeliseringsaksjonene først og fremst som en del av ledertreningen for lokale kristne ledere, forteller Høyland.

– Men nå har vi aksjon på tolvte året!

Flere sa ja til Jesus

Høyland forteller at flere hundre mennesker sa ja til Jesus denne uka, og at det i årenes løp har blitt mange nye kristne i Kambodsja.

– Så langt har våre samarbeidspartnere og våre medarbeidere ledet over 130.000 til tro på Jesus. En slik vekst må feires, men også forvaltes, sier Høyland.

–  Her trenger vi hjelp fra små og store grupper i Norge som kan hjelpe kirka i Kambodsja med bønn og pengehjelp. Dette er en nådes tid for Kambodsja som trenger din hjelp, oppfordrer Høyland.

Ble helbredet fra plager 

– Vi fikk virkelig oppleve hvordan Gud virker i Kambodsja gjennom vekkelse, sier Vestel Haga.

–  Vi så mennesker bli helbredet fra ulike plager etter forbønn. 

Vestel Haga deltok på den lokale evangeliseringsaksjonen på landsbygda utenfor Siem Reap sammen med rundt frivillige fra ulike norske menighetssammenhenger og flere fra hovedkontoret, blant annet kommunikasjonsleder Victoria Bø. 

– Det å se en slik vekkelse på nært hold og få være med på dette var virkelig trostyrkende, sier Bø. 

Danner huskirker

– Det er også flott å se hvordan de som valgte å ta imot Jesus straks fikk mulighet til å bli med i en lokal husgruppe og ble invitert til første møte kort tid etterpå, sier Vestel Haga. 

Terje Høyland forteller at de lokale huskirkene blir fulgt opp av stab fra den kambodsjanske kirka og at det siden oppstarten av aksjonen har blitt 1500 nye huskirker. 

I Kambodsja brukes også Agenda 1 nettverket aktivt for å koble sammen menigheter og lokale kristne leder også dette i dag. 

Arbeid i vekst 

Thailand var også en viktig del av besøket til generalsekretæren.

–  Vi fikk delta på åpningen av et nytt senter for bibelskole, kaffebar og veiledning, og senteret blir utgangspunkt for nasjonale nettverk som Agenda 1 og Impuls, forteller Vestel Haga. 

– I Bangkok fikk vi møte ledelsen i Nexus Christian Church. De står i et sterkt voksende arbeid i Thailand der om lag 100.000 mennesker følger gudstjenestene deres digitalt på YouTube hver helg. Nå vil de starte skoler sammen med oss, legger han til.  

Historier vi trenger 

Generalsekretæren synes at det å få møte dedikerte medarbeidere i Kambodsja og Thailand har vært tankevekkende, utfordrende og meget inspirerende.

–  De kristne her forholder seg til hverandre som familie. Det Gud gjør gjennom disse menneskene, er historier vi trenger å høre i Norge også. Jeg er takknemlig og stolt over at Normisjon får være med på dette, sier Kjetil Vestel Haga.