Velsignet advent fra Normisjon

Første søndag i advent er første dag i det nye kirkeåret. Advent er en ventetid fram mot jul, men også en ny begynnelse midt i vintermørket. 

Tekst: Victoria Bø, kommunikasjonsleder, Normisjon – Foto: Adobe Stock – Publisert: 01.12.22

Hvilke forventninger har du til advent? Ser du for deg stilletid og tente lys? Eller forbinder du desember mest med mas, alle disse juleavslutningene du skal rekke og julegavene du allerede skulle ha kjøpt? 

Er det noen måter advent kan få være en ny, god begynnelse for deg i år? 

Hva trenger du? Har du noen små pusterom du kan få planlagt hvis du har en travel kalender? Hvordan kan du holde fast på disse? Hva er akkurat dine pusterom? 

Har du noen du kan strekke ut hånda til hvis det er mer travelhet du lengter etter? Har livet blitt for stille, trenger du å være til for noen, føle at du får del i en mer hektisk hverdag? Hvordan kan advent gi deg håp om god forandring? 

Det er fint å reflektere over hva vi trenger, det hjelper oss å finstille kompasset når vi lurer på hvilke retninger vi skal ta. Men Bibelen forteller også om hvordan Jesus på ulike måter møter mennesker med nye begynnelser, ofte uten at mennesker har bedt om hjelp. 

I fortellingene om Jesus i Det nye testamentet ser vi Jesu møter med mennesker. Vi ser også hans liv levd i fortrolig nærhet til Gud. 

Jesus er midt i folkemengder, men han trekker seg også tilbake for tid med Gud og sine nærmeste. 

Jesus er hjemme hos seg selv, men også ofte på reise mellom ulike byer. 

Og Jesus skaper nye begynnelser hos mennesker han møter. Hos Jesus får noen fornyet helse, andre blir utfordret på verdier eller livsførsel, noen møter mildhet, andre fasthet, noen opplever mirakler, andre får en lengsel etter å følge ham. 

Advent kan altså bli en ny begynnelse på mange måter utover det vi kan klare å justere i eget liv selv. 

Jesus gir oss nye begynnelser i gave.

 Han møter oss mennesker der vi er. For to tusen år siden. Og i adventstida i dag. 

Lukas 18, 27: Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»