Vil du plante nye fellesskap?

Normisjons nye strategi er å plante 30 menigheter innen 2030. Kanskje sitter du selv på et kall eller en drøm om flere fellesskap?

Har du en drøm om å bygge nye kristne fellesskap i Norge? Da vil vi høre fra deg! 

Tekst og foto: Inga Lill Nyvoll – Publisert: 29.02.23

På MER-konferansen 2024 ble det vedtatt: Normisjon vil plante minst 30 nye misjonale flergenerasjonsmenigheter i løpet av de neste seks årene. 

Hårete mål eller ei, er fellesskapsutvikler og Misjon i Norge-leder Vegard Tennebø, klar på at strategien er i ett med visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

– Menighetsplanting og misjon henger uløselig sammen. De som hørte misjonsbefalingen – hva gjorde de? Jo, de plantet menigheter. Det er også en måte respondere på for at vitnesbyrdet om Jesus ikke skal slokne i vårt sekulære samfunn, forteller Tennebø. 

Han smiler. 

– Faktisk har jeg aldri hørt så mange historier om mennesker som har kommet til tro før som i året 2023 i Normisjon. Jeg tror virkelig Gud jobber blant oss, og at flere begynner å se at den kristne tro er relevant, også i dag, forteller Tennebø, nærmest overengasjert.

Det kristne fellesskapet

Som kristen er det å være en del av et fellesskap mye viktigere er mange av oss har tenkt over, mener Tennebø.

– Der slipper du å være alene om tvilen din. men kan rett og slett få stå midt i et fellesskap i stedet. Menigheten hjelper oss til å løfte blikket, styrker troen vår og gir kraft og styrke til å leve som etterfølgere av Jesus. 

Fire steg

Tennebø nevner fire viktige steg når det kommer til nyplanting:

1. Identifisere en visjon/et kall

2. Samle en gruppe mennesker og la flere farge visjonen sammen med deg

3. Forankre det i et Normisjonsledd (en region, menighet eller fellesskap)

4. Kjør på! 

Må ikke være perfekt

– Mange tenker at det må legge seg helt til rette og at du selv må ha en sånn helt perfekt plan før en kan gå i gang med menighetsplanting. Men jeg tror vi kan tenke i litt motsatt rekkefølge. Først må du kjenne en visjon og et kall og snakke med andre om det, så kan de gode strukturene få komme på plass etter hvert, forteller Tennebø.

– Det begynner ikke med hundre tusen kroner i lyskastere og faste strukturer. Det begynner med vilje og en evne til å knytte til seg relasjoner.

Vegard Tennebø er leder i Misjon i Norge og gleder seg til å se fremveksten av flere nye fellesskap i Normisjon.

– Ta kontakt

Å plante nye fellesskap kan også skje ut ifra allerede etablerte menigheter og Norkirker. 

– Derfor er det også så viktig for oss å koble sammen et nettverk for å oppdage behov og sette sammen mennesker med en visjon, sier Tennebø. 

– Si at jeg opplever en drøm eller et kall og føler meg truffet av denne artikkelen. Hva gjør jeg da? 

– Tar kontakt med oss! Sier Tennebø og henviser til et skjema hvor en kan melde seg inn i Normisjons plantenettverk

Normisjon har nylig etablert et planteteam og skal trene en gruppe planteveiledere med mål om å bygge mer kompetanse rundt planting.

Det vil også om kort tid komme på plass en ressursside med mer informasjon om planting i Normisjon. 

I tillegg er Normisjon med bak planteressursen M4