Vil gi flere barn en bedre mulighet

Kvinne som holder en baby
Normisjon Bangladesh går inn i nytt samarbeid med UNICEF i forbindelse med Trygg barndom-prosjekt.

– Dette er en enorm mulighet, sier Boby Sajeda, som leder Trygg barndom-prosjektet i Bangladesh. De har nylig inngått en avtale med UNICEF, som vil gi arbeidet et enormt nedslagsfelt. 

Tekst: silje jortveit – foto: Normisjon – Publisert: Ferskvare 1,2024/26.03.24

– Den dystre realiteten i Bangladesh er at mange barn vokser opp uten å få tilstrekkelig omsorg fra foreldrene sine, forteller Sajeda, og legger til:  

– Det er ikke lett for foreldre å gi en omsorg de selv kanskje ikke fikk i egen barndom. Derfor er Trygg barndom-prosjektet så viktig i landet vårt.  

En metode som virker 

Staben i Bangladesh jobber derfor målrettet med å hjelpe foreldre med å bryte vonde sirkler.  

– Vi trener opp egne veiledere i et foreldreveilendingsprogram som heter ICDP, forteller Sajeda.  

Disse veilederne underviser igjen foreldre slik at de blir utrustet til å møte sine barns emosjonelle behov.   

Arbeidet når allerede ut til mange foreldre og barn, men nå har det åpnet seg en ny, stor dør i arbeidet.  

Les mer om Normisjons Trygg barndom prosjekt

Vil nå 14 millioner barn 

I sommer hadde Sajeda og teamet et møte med UNICEF. Sajeda forteller begeistret hva som ble bestemt i møtet:  

– Normisjon Bangladesh ble invitert til å trene opp 100 av UNICEFs egne veiledere i ICDP-programmet, forteller hun glad.  

– Det betyr at vi de neste månedene kan sørge for at 400 barn får den omsorgen de trenger. Og på sikt vil det bety at vi kan hjelpe opptil 14 millioner barn. 

Takknemlig hilsen  

At det åpner seg en så stor mulighet for å påvirke både enkeltindivid og hele samfunn, er ikke hverdagskost. Sajeda vil derfor benytte anledningen til å sende en varm takk til deg som leser dette:   

– Det er givere som deg som gjør alt dette mulig. Tusen takk for din trofaste investering i at barn i Bangladesh skal få en bedre fremtid!