Vil gjøre en jobb for Normisjon

På Normisjons generalforsamling 10.-15. juli skal det blant mange viktige saker velges nytt landsstyre for Normisjon. Valgkomiteen har innstilt på at landsstyret de neste årene skal ledes av en kandidat med bosted nord for Dovre.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll, 15. mai 2018

– Etter mange år med lederansvar i folkehøgskolen var ikke dette den oppgaven jeg tenkte først på for framtiden, sier Edgar Fredriksen, som er innstilt som én av to lederkandidater til Normisjons landsstyre. 

– Samtidig kjenner jeg på kallet, og vet at det følger mye velsignelse med å være i misjonens tjeneste.

Til daglig er Fredriksen leder i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Han har bakgrunn som kretsleder og forkynner, og var i 17 år rektor på Høgtun folkehøgskole.

– Når noe vokser opp nedenfra, lykkes vi. Vi må ikke bli for toppstyrt. Kjenner vi pulsslagene på grasrota, og får det med oss i ledelsen, kommer vi til å lykkes. Alle må få se at de står i en stor sammenheng med et stort mangfold, sier Fredriksen.

Han mener en av de viktigste utfordringene for Normisjon i tiden fremover er å gi misjonsfolket frimodighet og lyst til å stå på i formidlingen av evangeliet, både på misjonsfeltene og i vårt hjemmearbeid. 

Den andre innstilte lederkandidaten er Hallgeir Solberg, som var rektor ved Øya videregående skole fram til han gikk av med pensjon i 2017. Solberg forteller at hans største inspirasjon for å la seg nominere til ledervervet er muligheten til å være med å elske fram mangfoldet i Normisjonsarbeidet. 

– En av utfordringene for Normisjon fremover er dyrke fram gode fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse i ulike former, som både gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som også har en åpen og inkluderende holdning til de som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere.

Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet. 

– Jeg vil arbeide for at Normisjon finner måter å øke sitt internasjonale engasjement, sier Solberg. – Skal vi være tro mot vår visjon, er det avgjørende viktig at vi gjør alt vi kan for at dette skal få større plass i vår bevissthet, men også i reell satsing.

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"