Vil hjelpe flere

Heyat Ressurssenter gir fysioterapi, musikkterapi, fin- og grovmotorisk trening og logopedi til barn med spesielle behov fra lavinntektsfamilier.

Tekst og foto Synnøve Aandstad Baghirova

Nurane arbeider med finmotorisk trening

For tiden er det 9 barn med autisme, Downs syndrom og ADHD som får hjelp ved senteret. Familiene betaler en symbolsk pris for tjenestene, men prisen er langt under det slik terapi vanligvis koster. Vefa Mammedova, leder for teamet som arbeider overfor barn med spesielle behov, er selv logoped, og fungerer som daglig leder av det lille ressurssenteret som drives ut fra Normisjons kontor i Baku. Hun forteller at det er store behov blant familier med barn med spesielle behov i Aserbajdsjan, og Vefa håper på mulighet til å utvide tjenestene i løpet av året som ligger foran.

En av utfordringene for at arbeidet skal kunne vokse, er å finne egnede terapeuter. Fysioterapi og andre terapitilbud overfor barn med spesielle behov er fremdeles ganske nytt i Aserbajdsjan, og det er få med god kompetanse. Derfor er også en av Normisjons prioriteter å drive opplæring, både gjennom å tilby kurs og praksisplasser til de som ønsker å lære.

Lali er mor til to av barna som er brukere ved senteret. Hennes 8 år gamle sønn har autisme, mens datteren på 9 år har ADHD. De går begge på spesialskole, og det var gjennom skolen de fikk høre om Heyat Ressurssenter. Nå har barna kommet til senteret i et år, og de deltar både i gruppeterapi med fokus på sosiale ferdigheter og gruppelæring, samt mottar logopedhjelp. Lali er storfornøyd, både med terapien, men ikke minst med den omsorgen Vefa og Nurane viser til barna hennes. Sønnen hennes kunne ikke uttrykke seg ordentlig tidligere, men brukte mest kroppsspråk, noe som lett kunne bli frustrerende både for ham og andre. Nå har han fått mye større ordforråd, og klarer å uttrykke det meste av det han vil med ord. Begge barna har også lært nye sosiale ferdigheter.

– Tidligere var det vanskelig å få dem med seg når vi skulle steder, forteller Lali. – Nå har det blitt lettere. Særlig når vi skal hit, er de ivrige, for de elsker å komme til Heyat Ressurssenter.

Gi en gave til arbeidet på Heyat Ressurssenter her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018