Bibeloversettelse på agendaen

Misjonsuka i Oslo starter med gudstjeneste i Oslo domkirke der Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, preker.

Bibeloversettelse er tema for årets misjonsuke i Oslo bispedømme. I år vies Normisjon spesiell oppmerksomhet. 

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Normisjon – Publisert: 24.01.23

Misjonsuka i Oslo er et samarbeid mellom Oslo bispedømme og Samarbeid menighet og misjon (SMM). Den holdes hvert år i månedsskiftet januar/februar og starter med en misjonsgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 29. januar.  

Normisjon er engasjert i bibeloversettelsesarbeid på ulike måter og støtter nå fire prosjekter. Et prosjekt avsluttes i løpet av dette året og et nytt ble opprettet nå ved årsskiftet. Blant annet støtter Normisjon den tverrkirkelige misjonsorganisasjonen Wycliffe som på verdensbasis er involvert i nærmere 2000 oversettelsesprosjekter. 

Les om en oversettelsesprosjektene her

Panelsamtale og kaffe 

Under gudstjenesten i Oslo domkirke preker Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, og Øyvind Kvarstein er liturg. Etter gudstjenesten er det panelsamtale og kirkekaffe i krypten under kirkerommet. I samtalen deltar Agnes Lid fra Wycliffe og Ingrid Straume fra Normisjon samt en internasjonal gjest. 

Tore Bjørsvik er glad for dette samarbeidet mellom Oslo bispedømme og misjonsorganisasjonene om ei misjonsuke. 

 – I år er det bibeloversettelsesarbeid som trekkes fram. Det er et veldig viktig arbeid, og vi får vi også god oppmerksomhet rundt Bibelen. Ikke minst er det fint, sier han. 

Møte og misjonsbasar 

Misjonsuka, «bibeloversettelse – Bibelen på hjertespråket», fortsetter med ulike arrangement fra mandag til torsdag 2. februar. Mandag er Normisjon invitert til bispegården sammen med Stefanusalliansen, og på kvelden er det møte i Ellingsrud og Furuset Normisjonsforening i Furuset kirke.

Senere i uka blir det blant annet to dager med arrangementer på Menighetsfakultetet, med misjonsbasar en av dagene.