Bibelen på hjertespråket

Alle folkeslag fortjener å lese Bibelen på sitt eget språk! Derfor samarbeider vi med lokale partnere, lingvister, bibellærere og lokale representanter om å oversette Bibelen til nye folkeslag.

Det første skrittet er ofte å utvikle et skriftspråk. Derfor er vi også med på å styrke urfolks stemme, og bevare deres etniske identitet.

Bibelen på hjertespråket i Mali

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket.

Read article "Bibelen på hjertespråket i Mali"

Bibelen på hjertespråket s-språket

Å oversette Bibelen er viktig. I tillegg bidrar det til å styrker det et urfolks stemme og bevare dets etniske særpreg.

Read article "Bibelen på hjertespråket s-språket"

Bibelen på hjertespråket t-språkene

Å oversette Bibelen er viktig, men for å gjøre det må vi ofte hjelpe en ny folkegruppe til å utvikle et eget skriftspråk.

Read article "Bibelen på hjertespråket: T-språkene"