Like Mye Verdt i Nepal

Vold mot kvinner og barn er et stort problem mange steder i verden. Det er viktig å sette lys på problemstillingen og utfordre tradisjoner og ukultur som rammer disse.  

I Bajhang, helt vest i Nepal, ba lokalbefolkningen selv om hjelp. Hindutradisjonen chaupadi tilsier at jenter og kvinner må bo adskilt fra familien under menstruasjon. Mange bor i skitne, kalde og utrygge uthus. Praksisen fører til store psykiske påkjenninger, sykdom og mangel på skolegang. Mor og barn må også bo adskilt i 11 dager etter fødsel.  

I tillegg er vold i nære relasjoner et stort samfunnsproblem og dette rammer i særdeleshet barn og kvinner. Gjennom prosjektet jobbes det med mange grupper i samfunnet, alt fra skoleungdom, kvinner og menn. Også media blir brukt for å nå målet om å endre en tradisjon hvor kvinner blant annet isoleres under menstruasjon og behandles som en eiendom, men også for å bekjempe ukultur knyttet til alkoholmisbruk og slik få slutt på volden i hjemmene.  

Gjennom samtalegrupper og veiledning ønsker vår partner United Mission to Nepal å bekjempe disse praksisene slik at kvinnene og lokalsamfunnene kan gå en lysere fremtid i møte. 

Prosjektet heter «Ending violence for equality». Dette er et prosjekt som er finansiert av Norad, der Normisjon er inne med en egenandel. 

Prosjektnummer: 326005

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.